DeDrontenaar.nl

Zondag, 5 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dronten màg zonneweides bouwen en gaat nu kijken of ze dat ook echt wil

Dronten màg zonneweides bouwen en gaat nu kijken of ze dat ook echt wil
Redactie: M.H.

DRONTEN - In het landelijk gebied van de gemeente Dronten màg 110 hectare worden ingevuld met zonneparken. Dat heeft de provincie Flevoland bepaald. De gemeente Dronten gaat nu kijken of ze dat ook echt wil. Leefbaar Dronten en het CDA zien dat bijvoorbeeld helemaal niet zitten.

De provincie Flevoland heeft bepaald dat er in de hele provincie ruim 500 hectare beschikbaar komt voor zonneparken. B en W van Dronten vinden eigenlijk dat de provincie zich daar niet mee moet bemoeien, maar hebben zich daar nu toch bij neergelegd. Inmiddels is er in Lelystad een verdeling gemaakt en krijgt Dronten 110 van die 500 hectaren toebedeeld.

De gemeente Noordoostpolder krijgt met 147 de meeste hectares toebedeeld. Het nieuwe college van B en W in Emmeloord heeft echter in haar collegeprogramma bepaald: „We vinden dat de ontwikkeling van zonneweides niet ten koste mag gaan van de landbouwgrond."

Landbouwgrond

In Dronten gaat de gemeente nu beleid maken, want ook hier is de politiek er nog niet uit. „De vraag is of je landbouwgrond moet gebruiken voor zonneweides”, zegt wethouder Ton van Amerongen (VVD).

„De eerste actie was om een deel van het quotum te krijgen”, vervolgt de wethouder, „Krijg je dat niet, dan kun je ook niets doen. Die ruimte hebben we nu en op basis van beleid en aanvragen kunnen we kijken of we dat quotum gaan invullen de komende periode.”

Volgens Van Amerongen hebben zich al bedrijven gemeld die in de gemeente Dronten een zonneweide willen aanleggen: „Maar dat zit in een zodanig stadium dat we daar nog niets over kunnen zeggen.”

Verkiezingsbeloften

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hebben de politieke partijen in de gemeente Dronten gereageerd op de volgende stelling: Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

VVD - eens

Wij vinden het eigenlijk zonde als de goede Drontense landbouwgrond voor zonnepanelen wordt gebruikt. Er zijn nog genoeg daken en braakliggend terrein waarop panelen kunnen komen. Boeren zijn echter baas over eigen grond.

PvdA - neutraal

Dat is aan de boeren, als zij daarmee een goede basis voor hun inkomen kunnen leggen en het landschap geen geweld aan doen, moet het zeker kunnen. In overleg met de sector wel komen tot een maximum aantal m2 per bedrijf.

SP - neutraal

Land is belangrijk voor de agrarische sector. Zonnepanelen zijn belangrijk voor groene energie. Als mogelijk mag land ingeruild worden voor panelen.

D66 - neutraal

D66 is voorstander van grootschalige inzet van zonnepanelen. Maar wij zien die liever op daken van boerderijen en bedrijfspanden. Wij zijn geen voorstander van plaatsing op vruchtbare landbouwgrond.

ChristenUnie - neutraal

Eerst moet bezien worden of ook de daken van (bedrijfs)gebouwen en woningen van zonnepanelen zijn te voorzien. Daarbij ook denkend aan zonnepanelen boven parkeerterreinen.

GroenLinks - neutraal

Flevoland heeft de beste landbouwgrond van de wereld. Deze kan beter worden gebruikt voor de productie van biologisch voedsel zolang niet alle daken vol liggen met zonnepanelen. Dat we over moeten op duurzame energie staat buiten kijf.

Leefbaar Dronten - oneens

Laten we zuinig zijn op ons landbouwgrond, er mogen best wat overbodige hoeken of reststukken worden gebruikt maar wat Leefbaar Dronten betreft zeker niet de o zo belangrijke productiegrond.

CDA - oneens

Onze vruchtbare landbouwgrond is nodig om voedsel te produceren voor de wereldbevolking. Zolang er nog daken zijn die benut kunnen worden voor zonnepanelen en er andere onbenutte grond is, wordt landbouwgrond niet (alleen) voor zonnepanelen gebruikt.