DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 11 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dronten doet gemeente Lelystad windmolens en veel geld cadeau

Dronten doet gemeente Lelystad windmolens en veel geld cadeau
Arie Stuivenberg tijdens het windevenement in Dronten.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het sluimerende conflict tussen de gemeenten Dronten en Lelystad over de opbrengsten van windenergie is in der minne geschikt. Een geplande rij windmolens in het Rivierduingebied wordt over de gemeentegrens richting Lelystad verplaatst. Dat vertelt gedeputeerde Arie Stuivenberg. Wethouder Nico Verlaan van de gemeente Dronten zegt van niets te weten.

Samen met de provincie hebben de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde een Ontwerp Regioplan Windenergie gemaakt, waarbij de bestaande windmolens worden gesaneerd en plaats maken voor grotere en meer rendabele windmolens. 

Centenkwestie

Bij de verdeling van de windparken over de drie gemeenten was Lelystad karig bedeeld en daardoor liep deze gemeente veel geld mis. Volgens Arie Stuivenberg wilde de gemeente Lelystad meer windmolens vanwege het streven om in 2025 energieneutraal te zijn. Hij erkent echter dat het ook een centenkwestie is. 

Gevraagd naar de stand van zaken antwoordt de gedeputeerde dat de gemeenten Dronten en Lelystad allebei ingestemd hebben met de oplossing om het windpark in het Rivierduingebied te verplaatsen. Stuivenberg deed zijn uitspraken vanmiddag in Dronten, waar in het gemeentehuis een evenement rond windenergie en het regioplan werd gehouden. 

Wethouder weet van niets

Wethouder Nico Verlaan was ook bij dat windevenement aanwezig. Hij beweerde niets te weten van de ontevredenheid van de gemeente Lelystad en de door de gedeputeerde genoemde oplossing.

,,Ik heb geen reactie gekregen van de gemeente Lelystad’’, zegt wethouder Verlaan desgevraagd, ,,Ik heb iets gelezen in de krant. Als dat zo is, dan had ik het vast gehoord. En dat heb ik niet. Het is voor mij niet duidelijk waar dat artikel vandaan komt.’’

Volgens Nico Verlaan heeft hij sinds de publiciteit over de bezwaren van Lelystad zijn collega uit de provinciehoofdstad nog niet gesproken: ,,Komende donderdag hebben we overleg, misschien weet ik daarna meer.’’