DeDrontenaar.nl

Maandag, 3 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

COLUMN | Het nieuwe gemeentehuis van Dronten: hier een puist en daar een puist

COLUMN | Het nieuwe gemeentehuis van Dronten: hier een puist en daar een puist
De nieuwe hoofdingang van het gemeentehuis.
Redactie: M.H.

Mei 2019. We zien het nog zo voor ons. Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) balde zijn vuisten bij het uitspreken van zijn voornemens: „Wie straks het nieuwe gemeentehuis bezoekt, moet echt het gevoel krijgen van: yes, ik ben nu in het gemeentehuis van Dronten, het gemeentehuis waar ik mij herken, het gemeentehuis waar ik trots op ben, het gemeentehuis waar ik mij thuis voel.”

Het publieksdeel van dat gemeentehuis moest hèt schoolvoorbeeld worden van het voornemen van het huidige college van B en W. Het zou voor 100% worden overgelaten aan de inwoners. „Dat willen wij helemaal loslaten”, beloofde de wethouder. ‘Participatie’ was het toverwoord, ‘nieuwe verbindingen’ het thema.

Deze week werd duidelijk dat participatie zover gaat als het B en W uitkomt. De gemeente wil aan de zijkant van het gemeentehuis een puist bouwen. De welstands- en de monumentencommissie gaven een vernietigend oordeel. Het college legt dat advies naast zich neer: de bulldozers denderen door, participatie is mooi, maar dit past ons even niet.

Het maakt niet uit dat er in deze commissies deskundigen zitten. Het maakt niet uit dat ze door de gemeente zelf zijn aangesteld en worden betaald. Het maakt niet uit dat het dubieus is, omdat de gemeente als aanvrager èn verlener van de vergunningen een slager is die zijn eigen vlees keurt. Het maakt niet uit dat de gemeente haar eigen positie verzwakt, omdat ze straks in vergelijkbare situaties onmogelijk streng kan zijn tegenover inwoners en bedrijven.

Het was niet de eerste keer in het gemeentehuis-dossier dat participatie opzij is geschoven omdat het even slecht uitkwam. Toen inwoners met een petitie kwamen tegen de verbouwing, mochten zij pas meepraten nadat de kogel voor de beroemde 24,9 miljoen euro door de kerk was. Toen vijf van de acht raadsfracties nog eens goed wilden kijken of er echt geen goedkopere opties waren, duwde het machtsblok van drie coalitiepartijen de verbouwing er door.

„Helemaal loslaten”, zei de wethouder. Maar toen het gemeentebestuur tekeningen van een hele nieuwe hoofdingang publiceerde, een puist aan de voorkant, was daar geen inwoner aan te pas gekomen. En toen het om de indeling en inrichting van de trouwzaal ging, werd dat bekokstoofd door een clubje raadsleden.

Het jongste besluit om de monumentencommissie te negeren is des te meer opvallend, omdat juist die monumentenstatus een doorslaggevend argument was om te kiezen vóór de (dure) verbouwing en tegen (goedkopere?) nieuwbouw. „We zijn trots op ons gebouw”, schreven B en W ruim een jaar geleden, „Een prachtig gemeentelijk monument met een belangrijk cultuurhistorische waarde voor Dronten.”

Het wordt nu een monument met twee puisten. Veel inwoners maakten zich al sappel om die 24,9 miljoen. Deze laatste actie roept nieuwe emoties op. Dreigt u een maagzweer te krijgen van alle ergernis over het gemeentehuis? Dan herinneren wij u voor uw eigen bestwil aan de woorden van wethouder Siepel:

„Helemaal loslaten!”

Maarten Heijenk

Verbouwing gemeentehuis

Column

Een ambtenaar werkt in de eerste plaats SERVICE VERLENEND voor de burger. Hij heeft een goede computer, stoel, bureau, verlichting en verwarming nodig, VERDER DUS NIKS, het is geen bedrijfsleven dat winst maakt, maar ONZE CENTEN gebruikt om zaken VOOR ONS te regelen. Het is onbegrijpelijk dat hogere ambtenaren steeds maar weer miljoenen uitgeven voor zogenaamde vernieuwing, blijkbaar hebben ze te weinig nuttigs om handen terwijl lagere ambtenaren het meeste werk doen. Normale burgers willen geen paleis zien, maar alleen goed worden geholpen. Overal wordt door (hogere) ambtenarij met enorm veel geld gesmeten en als iets mis gaat blijven ze gewoon zitten en burgers betalen steeds weer de rekening. Straks weer belastingen verhogen en corona de schuld geven zeker? Het oude gebouw was prima en als het dak lekt repareer je dat gewoon. Nu zijn er onnodige discussies over onderwerpen die helemaal niet nodig waren en ook weer tijd en geld kosten, het gaat maar door en het gaat eigenlijk nergens over. Even een tip aan die hogere ambtenaren; ga in het bedrijfsleven werken, waar je verantwoording moet afleggen tegenover de financieel directeur, dan wordt je waarschijnlijk heel klein. Vriendelijke groeten. H. Pereboom.
H Pereboom | zaterdag 20 juni 2020 00:00
H. Perenboom, hier heb ik niets aan toe te voegen. Stelt u zich alstublieft verkiesbaar, ik stem op u.
B de beer | zaterdag 20 juni 2020 01:01
Helaas ben ik 70 jaar en behoor tot de groep die niet meer gehoord gaat worden. Er worden in ons land steeds meer zaken beslist en opgedrongen zonder dat daar discussie over mogelijk is, dat is heel zorgelijk. Het gebeurde nog niet zo lang geleden in de tweede wereld oorlog bij onze buren ook. Ondanks de herdenkingen in ons land, wordt er weinig nagedacht waarom we eigenlijk herdenken; fascisme, er is dan maar 1 mening mogelijk, mensen die een andere mening hebben worden niet meer gehoord en allemaal in de zelfde hoek gezet, dat gebeurt ook duidelijk in de politiek. Of het nu gaat over klimaat, Europa, uw pensioen of uw ziektekosten, veel dingen worden op ondemocratische wijze beslist en als normaal beschouwd door onze wel erg eenzijdige media. Ik ben voor democratie, de grens ligt voor mij bij het toelaten van politici die onze democratie onderuit willen halen en die zijn er te veel. Een VVD die met links mee doet om te kunnen regeren en een CDA dat vaak een weinig duidelijke mening geeft, is blijkbaar hun eigen voorbeeld (Jezus) die juist wel een mening had, blijkbaar vergeten. Dit allemaal om te kunnen blijven zitten waar je zit ten koste van de bevolking. Als de macht niet wordt gecontroleerd, wordt die altijd corrupt, ik meen dat John Kennedy dat zei. Daar ligt de taak van de journalistiek, helaas zijn weinigen daar echt kritisch. Waar zijn in de politiek openlijke discussies zonder dubbele agenda gebleven ? In de politiek zul je die niet terug vinden, daar vind je ook weinig begrip voor de bevolking. Ook het vergeten van de kwetsbare groepen geeft aan, dat een regering niets op heeft met het volk, achteraf erg vinden dat ze bejaardenhuizen zijn vergeten, waar veel mensen zijn gestorven door corona is comedie. D66 wilde toch ook uitmaken hoe u weggewerkt kunt worden als u bent gestorven, we lossen u gewoon op in een vloeistof en om dat af te dwingen kunnen ze de crematie en begrafeniskosten verhogen. Meer dan 11 miljard uitgeven om bio-centrales te bouwen die op buitenlands hout draaien en vervolgens meer vervuilen dan andere centrales is opdringen van een mening door Groen links, ik erger mij daar al jaren aan en eindelijk wordt er nu iets van gezegd, maar het gaat wel gewoon door, met uw geld. Wist u ook, dat het maximale vermogen van windmolens berekend zijn op windkracht 7 en bij windkracht 6 hiervan nog 17,5% overblijft, bij windkracht 5 nog maar 7% en bij 4 nog maar 2% en dat is gewoon de natuurkunde, maar waait het bv. altijd windkracht 5 of 6? Natuurlijk niet, maar men wil ons doen geloven en opdringen dat dit rendabel is, maar het is juist een enorme financiele blunder, waar je vrijwel niemand over hoort, of mag horen en over dit soort zaken maak ik mij heel ernstige zorgen.
H Pereboom | zaterdag 20 juni 2020 13:51
Dat is het hele punt, hr Peereboom. Men mag/kan fouten maken. Het wordt bijna altijd met de mantel der liefde bedekt. De coalitie dekt elkaar. Maar Dronten staat niet alleen. In Elburg schijnt een SGP wethouder te mogen liegen, en wat gebeurd er, niets. Bij de belastingdienst mag men alles doen wat wettelijk verboden is, ja zelfs op ministeries, wat doet men.. niets. Alles voor de coalitie. En wij trappen er iedere 4 jaar weer in.
Leusink | zaterdag 20 juni 2020 18:17
JUIST.
H Pereboom | zondag 21 juni 2020 00:14