DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 22 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

CDA-wethouder Dirk Minne Vis gaat diep door het stof na foutief informeren raad

CDA-wethouder Dirk Minne Vis gaat diep door het stof na foutief informeren raad
Wethouder Dirk Minne Vis.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Wethouder Dirk Minne Vis heeft de gemeenteraad in 2015 foutief geïnformeerd door te zeggen dat de gemeente Dronten niet aan ‘payrolling’ deed. De CDA-wethouder ging gisteravond diep door het stof en bood meermalen zijn excuses aan over zijn manier van communiceren.

Wethouder Vis is in het dossier ‘payrolling’ meermalen de fout in gegaan. Hij informeerde de raad foutief, verstuurde brieven die later weer werden ingetrokken en hij stuurde brieven op persoonlijke titel zonder de overige collegeleden te informeren.

Weinig rechten

Werknemers hadden vroeger òf een arbeidsovereenkomst òf werkten via een uitzendbureau. De laatste jaren is er een derde vorm: payrolling. Vooral de linkse partijen zijn hierop tegen, omdat payrollmedewerkers weinig rechten hebben.

De ChristenUnie heeft de wethouder in 2015 gevraagd of de gemeente Dronten aan payrolling deed. Dirk Minne Vis zei toen dat daar geen sprake van was. Tijdens de commissievergadering van gisteravond biechtte hij op dat hij er pas na de zomer van 2017 kennis van heeft genomen dat de gemeente wel degelijk met payrolling werkte.

Excuses

De wethouder bood excuses aan voor zijn wijze van communiceren, voor de verwarring die daardoor is ontstaan en voor het versturen van persoonlijke brieven. Hij heeft daarvoor ook in het college zijn verontschuldigingen aangeboden.

„Ik baal er van, maar ik heb er wel ontzettend veel lering uit getrokken en ik zeg u toe dat dit soort dingen in de toekomst niet meer zal voorkomen.”

Bezinnen op eigen functioneren

Suzanne Stoop (PvdA) nam het hoog op: „Want als ik had geweten dat we aan payrol-constructies deden, dan had ik er keihard tegen gevochten.”

Ze vond het fijn dat de wethouder excuses aanbood: „Maar dat neemt niet weg dat u in korte tijd een paar keer dezelfde fout maakt. Wij willen u dringend adviseren om u te bezinnen op uw eigen functioneren.”

Starheid

Jaap Oosterveld (ChristenUnie), Paul Vermast (GroenLinks) en Yvonne den Boer (D66) waren het met de PvdA eens. „Het overtuigt niet”, zei Oosterveld. „Wij bespeuren starheid en vasthoudendheid”, vulde Yvonne den Boer aan.

Paul Vermast: „U hebt er lering uit getrokken. Hoe gaat u dat laten zien?”

Feitenrelaas

De vier partijen beraden zich op hun standpunt in de komende raadsvergadering. Dirk Minne Vis deed de toezegging dat hij vóór die vergadering een chronologisch feitenrelaas gaat schrijven.

De verwachting is dat de wethouder de kwestie overleeft, want de coalitiepartijen (CDA, VVD en Leefbaar Dronten) en de SP hielden zich gisteravond buiten de discussies. Deze vier partijen hebben een grote meerderheid in de raad.