DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 10 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

CDA Dronten wil lastenverlichting waarvan niet alleen de hondeneigenaren profiteren

CDA Dronten wil lastenverlichting waarvan niet alleen de hondeneigenaren profiteren
Willemien Wever (CDA)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Als het aan het CDA ligt, wordt het riool in de gemeente Dronten overgedragen aan waterschap Zuiderzeeland. Op die manier denken de christendemocaten de rioolheffing te kunnen verlagen. In tegenstelling tot de hondenbelasting is dat volgens fractievoorzitter Siert Jan Lap een maatregel, waarvan àlle inwoners profiteren.

Het CDA is geïnspireerd door de gemeente Zeewolde, zo legde raadslid Willemien Wever uit. Daar is het beheer en het onderhoud van het riool volledig overgedragen aan het waterschap: „En dat heeft een kostenbesparing opgeleverd van ongeveer 10%. Bovendien is de kwaliteit van de dienstverlening vooruit gegaan.”

Kosten zijn al laag

Wethouder Ton van Amerongen (VVD) antwoordde dat de kosten voor het riool in Dronten al laag zijn, doordat alle betrokkenen goed samenwerken. Toch toonde hij zich bereid om zijn licht op te steken in Zeewolde en te onderzoeken wat er mogelijk is: „Maar ik doe geen toezegging, want ik weet dat we al veel kostenbesparing hebben gerealiseerd.”

Willemien Wever overweegt een motie over dit onderwerp in te dienen: „Want het lijkt ons een goede zaak dat het college dit serieus gaat onderzoeken.