DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 11 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Bomen langs De Noord moeten wijken voor voetpad van 4 meter breed

Redactie: M.H.

DRONTEN - Er komt een vier meter breed voetpad langs De Noord, tussen De Oeverloper en het winkelcentrum. Deze komt aan de kant van dierenweide en de appartementen en hiervoor moet de bestaande bomenrij wijken.

De Helling en het gedeelte van De Noord vlakbij het centrum worden voor één miljoen euro opgeknapt. Eén van de onderdelen van het plan is een breed voetpad. Deze gaat onderdeel uitmaken van een voetgangersverbinding tussen het station en het centrum. Vanaf het pleintje bij de Ludgerustoren (winkelcentrum Suydersee) komt een breed zebrapad naar dit brede voetpad.

Bomen kappen

„Om een prominente voetgangersverbinding te realiseren is het niet mogelijk om de bestaande essen aan de westkant langs De Noord te behouden”, schrijven B en W, die eraan toevoegen dat deze bomen een 'lage toekomstwaarde' hebben.

„De opkomende wortels drukken het bestaande voetpad al omhoog en bij aanleg van het nieuwe voetpad worden de wortels dermate beschadigd dat behoud van deze bomen niet mogelijk wordt geacht.” Er komen nieuwe jonge bomen voor in de plaats.

Kaalslag voorkomen

De essen aan de andere kant van de straat, tussen De Noord en de parallelweg, blijven wel behouden. Volgens het college bestaat het risico dat ze op den duur door essentaksterfte alsnog gekapt moeten worden: „Voor nu laten we deze beeldbepalende bomen behouden, om een kaalslag van groen te voorkomen in dit gebied.”