DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

B en W leggen eindelijk uit waarom De Zuid voor 2,6 miljoen euro omgelegd moet worden

Redactie: M.H.

DRONTEN - De omlegging van De Zuid naar de andere kant van kerkcentrum Open Hof is een miljoenenproject (2.6 miljoen euro). Met name de fractie van GroenLinks had hierover graag gediscussieerd in de gemeenteraad, maar de meerderheid van de raad is ermee akkoord gegaan zonder debat. Op aandringen van GroenLinks hebben B en W nu wel uitgelegd waarom die omlegging zo belangrijk zou zijn.

„Het is een lang gekoesterde wens”, schrijft het college, „De eerste schetsen dateren al uit 1990.”

Opvallend argument

Het belangrijkste argument is volgens B en W de onveilige situatie op het kruispunt van de Walvisstraat met De Zuid: „Met name speelt hier het geblokkeerde uitzicht door geparkeerde auto’s langs De Zuid.”

Dit argument is opvallend, omdat de parkeerplaatsen aan de oostzijde van De Zuid in de plannen van dezelfde gemeente verdwijnen, tegelijkertijd met de omlegging van De Zuid. „Het langsparkeren voor de woningen wordt opgeheven en ingeruild voor een royale groenstrook van vier meter met bomen”, schreef het gemeentebestuur in mei.

De onveiligheid op de kruising wordt volgens B en W verergerd door fietsers die op het fietspad tegen de richting in de Walvisstraat passeren: „Door meer afstand te ontwerpen tussen de Walvisstraat en De Zuid kan hier verbetering in gebracht worden.”

Er wordt hard gereden

Een ander argument voor de omlegging is dat er volgens het college te hard wordt gereden op De Zuid: „Met de omlegging wordt het rechte stuk tussen Baskenstraat en de bocht bij de Open Hof ingekort.”

Dit helpt in de ogen van B en W mee bij het verlagen van de snelheid op het gedeelte van De Zuid het dichtst bij het centrum.

Auto’s niet door centrum

De Walvisstraat wordt voorzien van fietsstroken en haakt aan op het verbeterde fietspad langs De Zuid. „Auto’s rijden niet langer door het centrum maar gaan er omheen”, verwacht het gemeentebestuur.

„De centrumring komt hierdoor meer tot haar recht als ringweg naar de parkeervoorzieningen in het centrum.” Het gedeelte van die ring bij De Walvisstraat en rond de Open Hof sluit aan op belangrijke wegen als De Zuid en De West.

Minder verkeer op De Rede

In de plannen van de gemeente wordt De Rede ontlast doordat er minder doorgaand verkeer op komt: „Het wordt een weg met een bestemmende functie met parkeerplaatsen voor bezoekers.”

Met het verdwijnen van de auto’s op het deel tussen het gemeentehuis en de Open Hof denken B en W de ‘verblijfskwaliteit’ te verhogen: „Het vrijvallende terrein wordt qua inrichting betrokken bij het centrum. Open Hof wordt aan het centrum gekoppeld. Het centrum is hiermee afgemaakt.”

Dossier omleggen De Zuid