DeDrontenaar.nl

Zondag, 29 maart 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Alle 46 ideeën voor Dronten van inwoners moeten het gezamenlijk doen met 100.000 euro

Alle 46 ideeën voor Dronten van inwoners moeten het gezamenlijk doen met 100.000 euro
De ideeënmarkt in maart.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het geduld van de 46 bewoners, die in maart gehoor gaven aan de oproep van B en W om te komen met ideeën voor de begroting van 2020, wordt zwaar op de proef gesteld. Niet alleen wachten ze nu al acht maanden op een reactie, donderdag werd ook nog eens duidelijk dat er slechts 100.000 euro beschikbaar is voor al hun plannen gezamenlijk.

'Nieuwe verbindingen', dat is het motto van B en W. In het kader van dat thema riep het college aan het begin van dit jaar: kom met ideeën! Veel inwoners gaven gehoor aan die oproep. Ze kwamen met 46 initiatieven.

In maart werd er in het gemeentehuis een ideeënmarkt gehouden. Daar lichtten de plannenmakers hun projecten toe. De gemeenteraad maakte kort daarna een top tien. En sindsdien is het stil.

Het duurt maar

Het hele project ‘bewonersinitiatieven’ was opgezet met het oog op de begroting van 2020. Die begroting is donderdag vastgesteld zonder dat er iets met de initiatieven is gedaan.

De gemeenteraad was het wachten in september al zat. Zij vroegen B en W vóór 1 januari duidelijkheid te geven.

Het college heeft donderdag gezegd dat ze die deadline niet halen. Burgemeester Jean Paul Gebben meldde de raad dat het februari wordt.


Géén extra geld

De burgemeester maakte ook duidelijk dat er géén geld opzij wordt gelegd voor de plannen. Het enige beschikbare potje is afkomstig van een initiatief van GroenLinks. Die kregen het voor elkaar dat er voor dit kalenderjaar (2019) een ton werd uitgetrokken voor ideeën van inwoners.

Die 100.000 euro is inmiddels doorgeschoven naar 2020. Jean Paul Gebben zei donderdag dat de 46 initiatieven het ‘tot nader order’ met deze ton moeten doen.

De 46 ingediende ideeën

Voorlopige top tien van de gemeenteraad

 1. Aantrekkingskracht Van Veldhuizenbos vergroten. (22 pnt.)
 2. Regiegroep oprichten over burgerparticipatie. (20 pnt.)
 3. Een structureel aanbod van natuureducatie voor de basisscholen. (19 pnt.)
 4. Opstarten van pleegoudernetwerken. (14 pnt.)
 5. Aanleggen van een fiets- en voetbrug over de Lage Vaart. (12 pnt.)
 6. Odensehuis meer onder de aandacht brengen. (9 pnt.)
 7. Leegstaande winkelpanden tegen een symbolisch bedrag verhuren aan starters. (8 pnt.)
 8. Trappen tussen terrein Flevo-scouts en Wisentbos. (7 pnt.)
 9. Zwemles voor iedereen. (7 pnt.)
 10. Opzetten van de stichting leergeld Dronten voor kansarme kinderen. (6 pnt.)

Minder kansrijke ideeën

 1. Sporthal bouwen bij Het Perron. (5 pnt.)
 2. Onderzoek naar ‘tweede branche’ voor winkels. (5 pnt.)
 3. Woningen voor mensen met een jaarinkomen onder de € 20.000, vooral in Swifterbant. (4 pnt.)
 4. Pauzegebouw voor creativiteit met persoonlijke aandacht. (4 pnt.)
 5. Maatregelen voor fietsers Biddingweg. (3 pnt.)
 6. Burgers en verenigingen ondersteunen bij energietransitie. (3 pnt.)
 7. Verbod op het oplaten van ballonnen. (3 pnt.)
 8. Het oprichten van een kunstenaarscollectief. (2 pnt.)
 9. Verlichting voetgangerspad bij Ichthus College. (2 pnt.)
 10. Optreden tegen auto’s, fietsen en bromfietsen in Suydersee. (2 pnt)
 11. Samenwerking en verbinding tussen zowel de informele als formele organisaties. (2 pnt.)
 12. Aanpassen van De Steiger of het bouwen van een nieuwe sporthal in Swifterbant. (1 pnt.)
 13. Opknapbeurt kleedruimtes en herstel peuterbadje zwembad Swifterbant. (1 pnt.)
 14. Geluidswerende maatregelen langs de Biddingringweg. (1 pnt.)

Nul punten

 1. Ontwikkel het tuincentrum De Boeg.
 2. Omheinde losloopvelden voor honden.
 3. Oplossing voor ondergrondse containers en brievenbus bij De Helling.
 4. Eigen schoolgebouw voor Christiaan Huygensafdeling.
 5. Vervanging kunstgrasveld ASVD-korfbal.
 6. Zieke bomen in Biddinghuizen verwijderen.
 7. Verbeteren afvalscheiding recreatieparken en winkeliers.
 8. Extra investeren in energietransitie
 9. Brug of pad tussen de Wijnrank en de Smederij
 10. Snippergroen verkopen aan bewoners.
 11. Meer activiteiten op Meerpaalplein.
 12. Muziekkoepel op Meerpaalplein.
 13. Opknappen van zwembaden Swifterbant en Biddinghuizen.
 14. Eén aanspreekpunt binnen de gemeente voor subsidie en sponsoring.
 15. Publieksopgraving scheepswrak kavel OJ 68.
 16. Invoering van de ja-jasticker.
 17. Vuurwerkvrije zones.
 18. Structureel extra taalhulp voor kinderen met een taalachterstand.
 19. Een beleidsplan maken voor de sportzalen in de gemeente Dronten.
 20. Een moderne sporthal.
 21. Werven en opleiden vrijwilligers voor de aanpak van eenzaamheid.
 22. Minder dierlijke producten in gemeentelijke kantines.