DeDrontenaar.nl

Woensdag, 23 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Afvalstoffenheffing met 19% omhoog; nog maar 100 in plaats van 300 kg gratis naar milieustraat

Afvalstoffenheffing met 19% omhoog; nog maar 100 in plaats van 300 kg gratis naar milieustraat
Ondergrondse container voor restafval.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Als het aan B en W ligt, wordt de afvalstoffenheffing in de gemeente Dronten volgend jaar € 41,45 duurder dan in 2019, een verhoging met 19%. Daarnaast gaat de hoeveelheid afval, dat gratis naar de milieustraat mag worden gebracht, terug van 300 naar 100 kilogram per huishouden per jaar.

De tariefsverhoging bestaat uit een indexering van 1,7%, het schrappen van de ‘korting’ van 15 euro van de afgelopen twee jaar plus een extra verhoging van 22 euro.

Landelijke ontwikkelingen

,,De verhoging is het gevolg van landelijke ontwikkelingen”, zo verdedigt het college haar voorstel, dat nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Volgens het gemeentebestuur is er sprake van ‘stijgende kosten voor het verwerken en dalende opbrengsten’. De tariefstijging acht het college nodig ‘voor de kostendekkendheid’.

De extra stijging is in tegenspraak met het afvalbeleidsplan, dat drie jaar geleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Toen stelde de raad nog: „Vanaf 2019 kan naar verwachting sprake zijn van een lagere heffing.”

Op de goede weg

Op zich vindt het college dat Dronten op de goede weg is als het gaat om het scheiden van afval: ,,De doelstelling om per inwoner 100 kilo restafval te realiseren lijkt te worden gehaald.” Wel denkt wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) dat er nog winst is te behalen door minder afval te produceren en nog beter te scheiden.’

Afvalstoffenheffing

Met ingang van 2017 zijn de tarieven voor het binnen- en buitengebied gelijkgetrokken.

  • 2013: € 270,48
  • 2014: € 260,40
  • 2015: € 241,20
  • 2016: € 241,20
  • 2017: € 242,90
  • 2018: € 219,16
  • 2019: € 222,91
  • 2020: € 264,36