DeDrontenaar.nl

Zondag, 20 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Afvalstoffenheffing gaat wellicht met 8,5% omhoog: „Doe er nog geen uitspraak over”

Afvalstoffenheffing gaat wellicht met 8,5% omhoog: „Doe er nog geen uitspraak over”
Roelof Siepel
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - In de begroting van de gemeente Dronten voor 2020 staat dat de afvalstoffenheffing volgend jaar naar € 241,95 gaat, een verhoging met 8,5%. Verantwoordelijk wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) legt echter uit dat de gemeenteraad hierover nog een apart voorstel krijgt: „Ik doe er nu nog geen uitspraak over.”

Vrijwel alle belastingen en tarieven van de gemeente Dronten gaan volgend jaar met 1,7% omhoog. B en W wilden de tarieven eigenlijk met 4,5% verhogen, maar de gemeenteraad heeft daar op initiatief van de VVD een stokje voor gestoken.

Extra verhoging

Alleen voor de afvalstoffenheffing wordt in de begroting gesproken over een extra verhoging, bovenop die 1,7%. De afgelopen twee jaar kregen de inwoners een korting van 15 euro op deze heffing, voor het komende jaar staat die niet gepland en daardoor komt de verhoging uit op 8,5%.

Een extra verhoging is in tegenspraak met het afvalbeleidsplan, dat drie jaar geleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Toen stelde de raad nog: „Vanaf 2019 kan naar verwachting sprake zijn van een lagere heffing.”

Roelof Siepel wijst er echter op dat de kosten voor de afvalinzameling de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Hij noemt in dat verband de door het kabinet opgelegde verbrandingstoeslag en ‘ontwikkelingen in de markt’.

Ondergrondse containers

„Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is dat we met een kostendekkend tarief werken”, legt de wethouder uit. Betekent dit dat ook de miljoenenstrop van de gemeente Dronten van de extra geplaatste ondergrondse containers in het tarief voor 2020 wordt verwerkt? „Nee”, antwoordt Siepel, „Die zijn al afgerekend. Wat er gebeurd is met de ondergrondse afvalcontainers heeft géén invloed op het al dan niet stijgen van het tarief in de komende jaren.”

Hoe dat laatste te rijmen valt met de term ‘kostendekkend tarief’ kan de wethouder nog niet zeggen: „Die vraag komt te vroeg. We zitten middenin het proces en we komen nog met uitgebreide informatie over hoe het tarief wordt opgebouwd.”

De gemeenteraad neemt in december een beslissing.

Afvalstoffenheffing

Met ingang van 2017 zijn de tarieven voor het binnen- en buitengebied gelijkgetrokken.

  • 2013: € 270,48
  • 2014: € 260,40
  • 2015: € 241,20
  • 2016: € 241,20
  • 2017: € 242,90
  • 2018: € 219,16
  • 2019: € 222,91
  • 2020: € 241,95 (onder voorbehoud)

Containers