DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Visie van de gemeente op cultuur moet nog richting krijgen

Visie van de gemeente op cultuur moet nog richting krijgen
Wethouder Ton van Amerongen
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - ,,Je moet èrgens beginnen.’’ Wethouder Ton van Amerongen verdedigde donderdag tegenover de gemeenteraad de ‘cultuurvisie’ van B en W. Hij hield de raad voor dat de visie van het college nog richting moet krijgen. ,,Het is een groeidocument.’’

De gemeente had haar cultuurvisie opgesteld naar aanleiding van een motie van GroenLinks. Fractievoorzitter Paul Vermast was teleurgesteld in het resultaat: ,,Het is meer een opsomming geworden van wat er is in de gemeente. En dan zó algemeen gesteld dat het voor willekeurig welke gemeente had kunnen gelden. Wat we missen is visie. Waar wil het college nu eigenlijk op het gebied van cultuur heen? Hoe geeft u daar invulling aan?’’

Duidelijkheid

Ook de fracties van de PvdA en Christenunie vonden de visie van het college niet zo helder. Andere fracties waren er juist wel blij mee. ,,Een goed gefundeerd stuk’’, vond Irene Korting (VVD). ,,Het schept duidelijkheid’’, meende Yvonne den Boer (D66).

Koene Tietema (CDA) noemde het een ‘groeidocument’ en die term werd vervolgens door vrijwel alle raadsleden overgenomen. ,,Dit is de 1-0-versie en we zien graag dat dit een vervolg krijgt’’, aldus de CDA-man.

Speerpunten

,,Wat het college betreft is het wel degelijk een visie. We geven speerpunten aan’’, verdedigde wethouder Van Amerongen het stuk. Ook hij sprak van een ‘groeidocument’: ,,We moeten van deze visie naar beleid naar programma.’’

Yvonne den Boer had er begrip voor dat er een vervolg komt, maar zij wilde van de wethouder wel de garantie dat de gemeenteraad mag meepraten over de volgende stappen: ,,Als het een groeidocument is, dan hoop ik dat de raad mag meedenken in welke richting de groei gaat.’’ Die garantie wilde de wethouder wel geven.