DeDrontenaar.nl

Zondag, 12 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Theater De Meerpaal trekt meer bezoekers, maar het tekort is juist groter

Theater De Meerpaal trekt meer bezoekers, maar het tekort is juist groter
De Meerpaal
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Er waren vorig jaar meer theatervoorstellingen in De Meerpaal dan het jaar ervoor. Ook het aantal bezoekers was groter. Toch is het financiële tekort (ruim 67.000 euro) op het theater groter dan de afgelopen jaren. Dit blijkt uit het financieel jaarverslag van De Meerpaal.

De jaarrekening laat over 2018 een negatief resultaat zien van ruim 13.000 euro, schrijven B en W aan de gemeenteraad. Behalve het theater was ook het resultaat op de horeca en evenementen negatief. Wel is dat resultaat van horeca en evenementen licht verbeterd.

Evenementen

In 2017 was 33% van de omzet van De Meerpaal afkomstig van evenementen. Het afgelopen jaar is dat gestegen naar 44%. De omzet uit evenementen is het afgelopen jaar met 14% gestegen naar 168.000 euro. ,,De uitdaging voor De Meerpaal is nu deze stijging ook de komende jaren vast te houden”, aldus het gemeentebestuur.

Voor wat betreft de horeca van De Meerpaal is de omzet licht gedaald, maar door een daling van de personeelslasten en inhuur zit het resultaat beter dan in 2017.

Te veel subsidie

Op de door de gemeente Dronten gesubsidieerde activiteiten heeft De Meerpaal ruim 77.000 euro overgehouden. ,,Dit komt met name vanwege de relatief hoge opbrengsten voor de Kunstwerkplaats en de extra opdrachten die de afdeling welzijn heeft uitgevoerd”, schrijft het college. Omdat De Meerpaal meer subsidie heeft ontvangen dan nodig was, gaat dit geld terug naar de gemeente.