DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

De Meerpaal krijgt een cadeautje van 45.000 euro vanwege goed gedrag

De Meerpaal krijgt een cadeautje van 45.000 euro vanwege goed gedrag
Wethouder Ton van Amerongen (VVD)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Vanwege goed gedrag krijgt De Meerpaal een eenmalige extra subsidie van bijna 45.000 euro. Het is éénderde van geld dat De Meerpaal heeft overgehouden op haar gesubsidieerde activiteiten in 2016. Het presentje mag worden besteed aan het theaterprogramma.

De gemeente geeft De Meerpaal jaarlijks subsidie voor het gebouw en bepaalde activiteiten. Het afgelopen jaar heeft De Meerpaal ruim 128.000 euro overgehouden. Daarvan wordt bijna 84.000 euro terugbetaald aan de gemeente. Het restant mag De Meerpaal gebruiken voor de dekking van het tekort van het theater.

Een goed plan maken

Het presentje is een bevoegdheid van B en W, de gemeenteraad heeft er geen zeggenschap over. Wethouder Ton van Amerongen zegt over de eenmalige subsidie: „Het heeft te maken met het feit dat wij De Meerpaal in de gelegenheid willen stellen en tijd willen geven om een goed plan van aanpak te maken om ook het theater kostendekkend te maken.”

De gemeente geeft sinds 2012 geen subsidie voor het theaterprogramma. Sindsdien is De Meerpaal er niet in geslaagd de theaterprogrammering kostendekkend te maken. Het theater had nog een potje, waaruit het tekort gedekt kon worden. „Die reserve is nu ook uitgeput”, zo motiveert de wethouder de extra subsidie.

Scenario’s zijn geheim

Ondertussen werkt De Meerpaal er volgens Van Amerongen hard aan om met het theater en de rest van de commerciële activiteiten uit de rode cijfers te komen. Daarvoor zijn drie scenario’s opgesteld.

Deze scenario’s zijn geheim. Ton van Amerongen daarover: „Daar ga ik nog niks over zeggen. Dat zal in de loop van het jaar bekend worden.”

Graag meedenken

Feitelijk heeft de gemeente niets te maken met die commerciële activiteiten. „Eigenlijk is dit puur de verantwoordelijkheid van De Meerpaal”, zegt ook de wethouder, „Wij gaan er niet over als gemeente, maar we willen graag meedenken.”

Dat laatste gebeurt vooral, omdat de gemeente wil voorkomen dat de totale bedrijfsvoering van De Meerpaal in gevaar komt door het theater. „Wij willen niet dat de gesubsidieerde activiteiten in de problemen komen.”