DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 6 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Vraagtekens bij zonneparken Dorhout Mees en Flevonice: „Ik vind het nogal wat…”

Vraagtekens bij zonneparken Dorhout Mees en Flevonice: „Ik vind het nogal wat…”
Rob van der Schans (D66)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De fracties van GroenLinks, PvdA en D66 in de gemeenteraad vragen zich af of het verstandig is om recreatiegebied in te ruilen voor zonneparken. Zij hebben dan ook bedenkingen bij de plannen van Flevonice en Dorhout Mees om twee enorme zonneparken in te richten. „Ik vind het nogal wat…”, verzuchtte Rob van der Schans (D66).

De raadsleden namen gisteravond nog geen beslissing over wel of geen zonneparken in het randmeergebied bij Biddinghuizen. Dat gebeurt pas later deze maand tijdens de officiële raadsvergadering. Dan staat niet ter discussie of zonne-energie nuttig en belangrijk is, want daar is iedereen het wel over eens.

Landbouwgrond

Justin den Harder (ChristenUnie) en Dinand Ekkel (CDA) toonden zich vooral blij dat de zonneparken niet ten koste gaan van landbouwgrond. Bij Albert Bleijenberg (GroenLinks) ging de vlag daarentegen niet meteen uit: „Want dit gebied is speerpunt in de recreatieve sector.” Hij vroeg zich af wat er gebeurt als straks een campinghouder een zonnepark wil of als er plannen komen voor zonnepanelen op stranden.

„Is dit wel de goede plek?”, vroeg ook Roelf Raterink (PvdA). Hij wees erop dat beide bedrijven in een natuurgebied liggen. Rob van der Schans (D66) noemde het een ‘worsteling’ en een ‘duivels dilemma’: „Ik vind dat we drie keer moeten nadenken of we een dergelijke ingreep in het landschap willen doen.”

Geen beleidsplan

Verschillende raadsfracties vonden het ook merkwaardig dat er nu twee parken worden aangewezen en er pas daarna een beleidsplan voor zonne-energie komt. Met name Dinand Ekkel (CDA) stelde kritische vragen over het ontbreken van zo’n plan.

Wethouder Ton van Amerongen (VVD) vindt dat het beleidsplan er pas hoeft te liggen bij eventueel toekomstige zonneparken. Dan komt de gemeente Dronten namelijk pas voor de vraag te staan of het wel of niet ten koste van landbouwgrond mag gaan.

Hij herhaalde nog eens dat dit op dit moment de twee enige concrete initiatieven voor zonneparken in de gemeente Dronten zijn. De provincie Flevoland heeft een quotum beschikbaar gesteld en met de parken van Flevonice en Dorhout Mees zit de gemeente Dronten voorlopig aan haar max.

Afgeschermd met beplanting

Collega-wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) benadrukte dat het natuurgebied niet òp de locatie van de zonneparken ligt, maar ernaast. Ook de inpassing in het landschap is volgens hem geen probleem, omdat de parken worden afgeschermd met een hek en beplanting.

„Of het mooi is of niet, dat is aan u. We kunnen ze niet wegstoppen onder de grond”, aldus Siepel, die deze locatie een geschikte plek vindt.