DeDrontenaar.nl

Zondag, 27 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Provincie èn Zeewolde hebben problemen met Zuiderzee op Zuid

Provincie èn Zeewolde hebben problemen met Zuiderzee op Zuid
Provinciehuis in Lelystad.
Foto: Provincie Flevoland
Redactie: M.H.

BIDDINGHUIZEN - Niet alleen de provincie Flevoland is fel tegen permanente bewoning in het appartementencomplex Zuiderzee op Zuid, maar ook de buurgemeente Zeewolde. B en W van Dronten vegen die bezwaren echter van tafel en stellen de gemeenteraad voor om gewoon door te gaan op de ingeslagen weg.

Het buitendijkse luxe appartementencomplex aan de Strandweg in Biddinghuizen kent nogal wat leegstand. De gemeente Dronten wil daar nu permanente bewoning toestaan. Het is tegen het zere been van de provincie Flevoland èn de gemeente Zeewolde. Zij zijn vooral bang dat er van deze ontwikkeling een precedentwerking uitgaat.

Zelfstandig beleid

B en W schrijven in hun reactie dat een gemeente -binnen behaalde grenzen- zelfstandig ruimtelijk ordeningsbeleid kunnen voeren. Het college ziet niet in waarom anderen met hetzelfde zouden moeten doen met hun vakantieparken: ,,Als andere gemeenten in Flevoland besluiten dat zij geen permanente bewoning in soortgelijke complexen wil toestaan, staat ze dat vrij.’’

Dronten vindt dat er voldoende redenen zijn om voor Zuiderzee op Zuid een uitzondering te maken. Ook wijzen ze erop dat ook op andere plaatsen in Dronten al permanente bewoning is toegestaan: Ketelhaven, Boschberg, Bremerberg en Buitenplaats Veluwemeer. Waarom er over Zuiderzee op Zuid opeens zoveel drukte gemaakt wordt, begrijpen B en W niet.

Dossier Zuiderzee op Zuid

Niet alleen staat Nederland volkomen geïsoleerd in haar benepen opvattingen over permanente bewoning maar nu meent de buurgemeente Zeewolde zich te moeten mengen in besluiten van de gemeenteraad van Dronten. Ondemocratisch met een randje van fascistoïde nijgingen. Ik woon elders in Nederland en ben van mening dat ieder welgeaarde burger met mij, zijn afschuw dient weer te geven over zoveel overheersend bestuur dominantie nota benen van je buren.
degen | zaterdag 21 mei 2016 11:09