DeDrontenaar.nl

Maandag, 1 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Na Flevonice en Dorhout Mees is het voorlopig klaar met zonneparken in Dronten

Redactie: M.H.

BIDDINGHUIZEN - Met de realisatie van zonneparken bij Dorhout Mees en Flevonice heeft de gemeente Dronten haar quotum volledig gebruikt. Het betekent dat er voorlopig geen nieuwe zonneparken meer bij mogen in het buitengebied. Mocht dat in de toekomst alsnog mogelijk zijn, dan gaat de gemeente zich daarop voorbereiden.

De provincie Flevoland heeft vorig jaar bepaald dat er voorlopig in de hele provincie niet meer dan 500 hectare aan zonneparken mag komen in het buitengebied. Bij de verdeling heeft de gemeente Dronten 110 hectare toebedeeld gekregen. Daarvan gaat nu 85 hectare naar Dorhout Mees en de rest naar Flevonice.

Landbouwgrond

„We zijn heel blij dat we deze ondernemers goed kunnen faciliteren”, zegt wethouder Ton van Amerongen (VVD). Hij vindt het fijn dat de zonneparken niet ten koste gaan van landbouwgrond.

Voor de toekomst zijn B en W aan het nadenken of ze wel of niet zonneparken op landbouwgrond willen. Binnen een half jaar moet de gemeenteraad zich daarover uitspreken.

Voorbereid zijn

Mocht de provincie in de toekomst besluiten om opnieuw zonneparken mogelijk te maken, dan wil Dronten daar namelijk op voorbereid zijn: „Wij willen weten hoe de raad erover denkt als er aanvragen binnenkomen voor landbouwgrond. Want zoals bekend ligt dat nogal gevoelig.”

Wethouder Irene Korting van toerisme (eveneens VVD) wil niet haar mening geven over het inruilen van het golfterrein van Dorhout Mees voor een zonnepark: „Wat ik er van vind doet er niet toe. Het gaat er vooral om wat ondernemers willen.”

Dorhout Mees

Stelling:

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaven de politieke partijen in de gemeente Dronten hun mening over zonneparken (bron: www.mijnstemhulp.nl):

Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

VVD - eens

Wij vinden het eigenlijk zonde als de goede Drontense landbouwgrond voor zonnepanelen wordt gebruikt. Er zijn nog genoeg daken en braakliggend terrein waarop panelen kunnen komen. Boeren zijn echter baas over eigen grond.

PvdA - neutraal

Dat is aan de boeren, als zij daarmee een goede basis voor hun inkomen kunnen leggen en het landschap geen geweld aan doen, moet het zeker kunnen. In overleg met de sector wel komen tot een maximum aantal m2 per bedrijf.

SP - neutraal

Land is belangrijk voor de agrarische sector. Zonnepanelen zijn belangrijk voor groene energie. Als mogelijk mag land ingeruild worden voor panelen.

D66 - neutraal

D66 is voorstander van grootschalige inzet van zonnepanelen. Maar wij zien die liever op daken van boerderijen en bedrijfspanden. Wij zijn geen voorstander van plaatsing op vruchtbare landbouwgrond.

ChristenUnie - neutraal

Eerst moet bezien worden of ook de daken van (bedrijfs)gebouwen en woningen van zonnepanelen zijn te voorzien. Daarbij ook denkend aan zonnepanelen boven parkeerterreinen.

GroenLinks - neutraal

Flevoland heeft de beste landbouwgrond van de wereld. Deze kan beter worden gebruikt voor de productie van biologisch voedsel zolang niet alle daken vol liggen met zonnepanelen. Dat we over moeten op duurzame energie staat buiten kijf.

Jezus Leeft - oneens

We zijn onder andere voor lokaal geproduceerd voedsel.

Leefbaar Dronten - oneens

Laten we zuinig zijn op ons landbouwgrond, er mogen best wat overbodige hoeken of reststukken worden gebruikt maar wat Leefbaar Dronten betreft zeker niet de o zo belangrijke productiegrond.

CDA - oneens

Onze vruchtbare landbouwgrond is nodig om voedsel te produceren voor de wereldbevolking. Zolang er nog daken zijn die benut kunnen worden voor zonnepanelen en er andere onbenutte grond is, wordt landbouwgrond niet (alleen) voor zonnepanelen gebruikt.

Dorhout Mees