DeDrontenaar.nl

Zondag, 20 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dorpsbelangen Biddinghuizen wil zwembad De Alk voor 9 ton opknappen

Dorpsbelangen Biddinghuizen wil zwembad De Alk voor 9 ton opknappen
Willem Feiken
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

BIDDINGHUIZEN - Er is even sprake van geweest dat Dorsbelangen Biddinghuizen het openluchtzwembad De Alk wilde overnemen van de gemeente. Dat plan bleek toch niet realistisch te zijn en is voorlopig van de baan. Dorpsbelangen zet nu in op een grondige opknapbeurt van het zwembad.

De gemeente Dronten wil het zwembad graag open houden, maar heeft het dorp wel gevraagd om een bijdrage te leveren. Dorpsbelangen heeft daarom aan HBO-student Jos Boone uit Dronten de opdracht gegeven om de commerciële mogelijkheden te onderzoeken. „Uit dat onderzoek kwam naar voren dat overname voorlopig geen optie is”, erkent voorzitter Willem Feiken.

Ingrijpende renovatie

De student heeft een enquête gehouden, die door veel dorpsbewoners is ingevuld. Daaruit is plan B naar voren gekomen: een ingrijpende renovatie van De Alk, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen vanuit het dorp. In die opzet blijft de gemeente eigenaar en blijft de firma Optisport exploitant.

Willem Feiken: „Wij willen een project starten om het zwembad voor de komende 10 of 15 jaar op orde te krijgen. We willen er iets moois van maken.” Het moet ertoe leiden dat De Alk meer bezoekers krijgt en dus meer geld in het laatje brengt.

Bij de renovatie denkt Dorpsbelangen bijvoorbeeld aan het verbeteren van het sanitair en het wegwerken van de niveauverschillen rond het zwembad. De toegankelijkheid van het water voor ouderen moet verbeteren, er zijn energiebesparende maatregelen gepland en het peuterpad moet haar oude glorie terugkrijgen. Al met al gaat dit naar schatting 900.000 euro kosten.

In gesprek met gemeente

„We zijn hierover in gesprek met wethouder Ton van Amerongen”, zei Feiken woensdagavond tijdens de najaarsvergadering van Dorpsbelangen. De hoop is verder gevestigd op het Fonds Leefbaarheid van de provincie, op bijdragen van de bevolking, sponsors en andere fondsen.

Willem Feiken erkent dat het een ambitieus plan is: „Het is een zaak van lange adem, maar het is de laatste weken in een behoorlijke stroomversnelling gekomen. Het is nu vooral van belang dat we de gemeente zien mee te krijgen.”

Ruimere openingstijden

Als de renovatie er komt en er komen inderdaad meer bezoekers, dan wil Dorpsbelangen in gesprek met Optisport: „Want dan zien wij er graag iets voor terug in de vorm van bijvoorbeeld de verruiming van openingstijden.”

In de verdere toekomst ziet Feiken misschien alsnog een grotere rol voor Dorpsbelangen: „Maar hoe en wat? Dat weten we op dit moment nog niet.”