DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 19 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Biddinghuizen schuldbewust over laat protest tegen windplan: „We sliepen allemaal”

Biddinghuizen schuldbewust over laat protest tegen windplan: „We sliepen allemaal”
Kees Vermetten
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

BIDDINGHUIZEN - Waarom waren er in september bij een gemeenteraadsvergadering over Windplan Groen heel veel bezwaarmakers uit Ketelhaven aanwezig en niemand uit Biddinghuizen? Waarom maken de inwoners van Biddinghuizen nu opeens wel bezwaar? Actievoerder Kees Vermetten had eerder deze maand een duidelijk antwoord op deze vragen: „In september sliepen wij allemaal.”

De gemeenteraad buigt zich woensdagavond wederom over Windplan Groen. Deze keer moet de raad haar goedkeuring verlenen aan een bezwaarschrift van de gemeente Dronten tegen het zogenaamde ‘Rijksinpassingsplan’. In dat bezwaarschrift wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de bezwaren uit Ketelhaven en Biddinghuizen.

Leeft niet in Biddinghuizen

Tijdens de voorbespreking in een commissievergadering werd het woord gevoerd door bezwaarmakers uit Biddinghuizen (Kees Vermetten) en Ketelhaven (Hans van Veen). PvdA-raadslid Suzanne Stoop vond de protesten uit Biddinghuizen opvallend: „Want wij hebben steeds gedacht: het leeft niet in Biddinghuizen.”

Kees Vermetten erkende dat het verzet laat op gang is gekomen, maar kaatste de bal meteen terug. Hij vindt dat de gemeente voor een project ‘met een dergelijke impact op de leefbaarheid’ het voortouw had moeten nemen en dit duidelijk had moeten communiceren met de inwoners: „Uit niets blijkt dat u deze verantwoordelijkheid hebt genomen.”

Gebakken peren

De bezwaren van de verontruste inwoners van Biddinghuizen gelden de vier windmolens, die op minder dan 900 meter van de dorpsrand gepland staan: „De hoogste windmolens van Nederland komen als flatgebouwen rondom ons mooie, landelijke dorp. Biddinghuizen zit met de gebakken peren, op alle fronten.”

„De voorzieningen voor inwoners van Biddinghuizen komen ernstig onder druk te staan”, aldus Vermetten, „Het is te triest voor woorden dat het zover is gekomen.” Hij riep de gemeenteraad om om haar fouten te herstellen en elders in Flevoland een nieuwe plek te zoeken voor de vier windmolens: „Doe er wat aan, neem uw verantwoordelijkheid!”

Hanzelijn en Hanzeweg

Ook Hans van Veen zei grote problemen te hebben met de manier waarop er is gecommuniceerd: „Daardoor is ons in eerste instantie de kans op inspraak ontnomen.” Inhoudelijk heeft hij bezwaren tegen met name het Windpark Hanze, dat vlakbij Ketelhaven ligt. Hij stelt voor om deze windmolens te verplaatsen naar locaties langs de Hanzelijn en langs de Hanzeweg: „Die liggen ver van de dorpskernen.”

Voorzitter Wim Luijkx van Windkoepel Groen herhaalde nog eens dat er al verschillende maatregelen zijn genomen om de overlast te beperken. Hij vertelde dat er zorgvuldig gekeken wordt of de gewraakte windmolens elders geplaatst kunnen worden: „Maar ik wil geen verwachtingen wekken die we niet kunnen waarmaken.”

Windplan Groen

DeDrontenaar.nl