DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 14 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Als het aan de raad ligt mag gemeente in gesprek met Van Werven over uitbreiding

Als het aan de raad ligt mag gemeente in gesprek met Van Werven over uitbreiding
Ton van der Giessen (Van Werven) spreekt de gemeenteraad toe.
Foto: screenshot videonotulen
Redactie: M.H.

BIDDINGHUIZEN - De gemeenteraad van Dronten heeft een ‘positieve grondhouding’ als het gaat om de uitbreiding van de firma Van Werven in Biddinghuizen. Wel worden er voorwaarden gesteld. Een goede aansluiting op de Biddingringweg lijkt daarvan de meest ingewikkelde.

Er lag vanavond geen concreet voorstel van B en W over wel of niet uitbreiden. „We zijn op zoek naar uw gevoelens”, zo vatte wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) de bedoeling van de commissievergadering samen.

Die gevoelens werden aan het eind van de discussie samengevat met de woorden ‘ja mits’. Dat ‘ja’ had alles te maken met de bedrijfsactiviteiten van Van Werven. Het recyclen en hergebruiken van plastic werd alom toegejuicht.

Agrarische omgeving

De bedenkingen van de raad zitten ‘m in het feit dat Van Werven zich ooit aan de Biddingringweg mocht vestigen onder de harde voorwaarde dat uitbreiding uitgesloten was vanwege de agrarische omgeving. Verschillende raadsleden vinden nog steeds dat Van Werven eigenlijk op een bedrijventerrein hoort. Ze willen uitbreiding echter door de vingers zien, omdat het terrein grenst aan het industrieterrein van Biddinghuizen.

Paul Vermast (GroenLinks) had de meeste twijfels. Hij wees erop dat Van Werven voor de agrarische grond een veel lagere prijs heeft betaald dan bedrijven die zich wel op een industrieterrein hebben gevestigd: „We weten niet zo goed wat daarmee aan moeten.”

Verkeerssituatie

Een concreet antwoord op de vragen over de verkeerssituatie bleef uit. Van Werven wil ’t liefst een extra aansluiting op de Biddingringweg. „Dat kan met een kruising, dat kan ook met een rotonde”, zei directeur Ton van der Giessen. Verschillende raadsleden houden ’t liefst één aansluiting. „Maar als we de verkeersstromen splitsen, heb je meer mogelijkheden en minder kans op stagnatie”, bracht Van der Giessen daar tegen in.

Het bedrijf deed in ieder geval de toezegging volop te willen meewerken aan een landschappelijke inpassing. „Dat zien we zelf ook als een voorwaarde”, onderstreepte de directeur, „Wij willen graag een groene uitstraling hebben.”

Polen

Van Werven heeft gezegd dat een uitbreiding tot extra arbeidsplaatsen leidt. Raadsleden wilden weten of dit uitsluitend Oost-Europeanen betreft of ook mensen ‘uit de kaartenbak van de gemeente’.

Van der Giessen antwoordde dat het steeds moeilijker wordt om Polen te vinden. Hij ziet mogelijkheden voor vluchtelingen en mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, maar voegde er meteen aan toe dat dit door regels van de overheid niet altijd makkelijk is.

Inditex

GroenLinks is bang dat het terrein straks wordt volgebouwd met een hal van 15 meter hoog: „We willen niet een soort Inditex bij Biddinghuizen. Dat vinden we te groot voor die locatie.” Hij werd gerustgesteld door Van der Giessen: „Het is zeker niet de bedoeling om alles vol te zetten met een hele grote hal.”

Het bedrijf stelde zich keurig aan de regels en wetten te houden voor uitstoot van onder andere fijnstof en voor geluidsoverlast. „En dat is ook prima”, aldus de directeur, „We moeten als bedrijf verstandig met onze omgeving omgaan.”

De wethouder deed de toezegging dat de omgeving en belanghebbenden mogen meepraten. Commissievoorzitter Remco de Maaijer (VVD) concludeerde daarna dat de raad neigt naar een positieve grondhouding.