DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

,,Zuiderzeeland blijft zorgen voor droge voeten" (coronamaatregelen)

,,Zuiderzeeland blijft zorgen voor droge voeten
Foto: Waterschap Zuiderzeeland
Redactie: M.H.

Mededeling op de website van Waterschap Zuiderzeeland:

Zuiderzeeland blijft zorgen voor droge voeten, schoon water en waterveiligheid
In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 passen we onze manier van werken aan. Veel medewerkers werken op dit moment thuis. Op die manier steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen. Ondanks deze aanpassingen blijven we belangrijke taken in Flevoland uitvoeren.

Met onze zuiveringen en gemalen blijven we werken aan onze belangrijke taken
Zo zuiveren we uw afvalwater, zorgen we voor een goed waterpeil en veilige dijken. Ook blijven we telefonisch bereikbaar. U kunt ons bellen tussen 8.00 en 16.30 uur.

U kunt calamiteiten 24/7 bij ons melden
Voor het melden van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld hoog water of ernstige vervuiling van het oppervlaktewater, kunt u op elk moment bellen. Ook ’s avonds en ’s nachts. Waterschap Zuiderzeeland heeft goed opgeleide medewerkers die dag en nacht paraat staan om snel en goed te kunnen optreden bij incidenten calamiteiten op het gebied van water.

Overzicht coronamaatregelen