DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Zomerenquête | Het opvallende verhaal rond de 2,6 miljoen voor De Zuid

Redactie: M.H.

DRONTEN – Met een hamerslag stemde de gemeenteraad vorig jaar in met de omlegging van De Zuid naar de andere kant van de Open Hof. Kosten: 2,6 miljoen euro. Pas toen GroenLinks het onderwerp alsnog op de agenda kreeg, bleken er toch bedenkingen te zijn. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was iedereen van mening veranderd: geen enkele partij was nog vóór. Binnenkort komen B en W met een nieuw voorstel.

De omlegging van De Zuid zou tot een veiliger verkeerssituatie moeten leiden. Bovendien zou er tussen het gemeentehuis en de Open Hof een centrumpleintje ontstaan. Aanwonenden waren er vanaf het begin niet blij mee en ook het Ichthus College had haar bedenkingen.

Integrale oplossing

B en W schreven onlangs aan de gemeenteraad: ,,Het college heeft de wens om te komen tot een integrale oplossing van de verkeerssituatie De Zuid (fietspad, verkeersveiligheid, onderhoud en een eventuele omlegging), de Walvisstraat en de herinrichting van de omgeving Open Hof.”

Vooruitlopend op het voorstel van B en W vraagt DeDrontenaar.nl in de zomerenquête hoeveel geld u over hebt voor het omleggen van De Zuid.

Zomerenquête DeDrontenaar.nl

Verkiezingsbeloften

Stelling: De Zuid moet worden verlegd naar de andere kant van de Open Hof en dat mag best een paar miljoen euro kosten.
.
Leefbaar Dronten - neutraal

Voor instemming met een voorstel van Leefbaar Dronten voor de omlegging van de Zuid, zal draagvlak bij inwoners en omwonenden moeten zijn. Daarnaast moet door de omlegging de verkeersveiligheid en gebruikswaarde van dit deel van het centrum toenemen.

CDA - neutraal

Het is goed dat omwonenden en belanghebbenden bij de plannen worden betrokken, zodat alle opties en argumenten duidelijk zijn, voordat de gemeenteraad instemt met een definitief ontwerp en de hoogte van het ter beschikking te stellen budget.

VVD - neutraal

De VVD gaat graag zuinig om met belastinggeld. Bij het verleggen van wegen moet het doel (rust, doorstroming of verkeersveiligheid) duidelijk zijn. Als dat niet duidelijk is, kan het geld beter ergens anders aan worden besteed.

PvdA - oneens

De PvdA is niet overtuigd van de noodzaak van het verleggen van de Zuid. Er zijn andere mindere kostbare alternatieven, die dienen te worden onderzocht, in samenspraak met de omwonenden.

D66 - oneens

D66 is benieuwd welk probleem wordt opgelost met het verleggen van De Zuid naar de andere kant van de Open Hof en mist diverse alternatieven. Wij zijn bovendien kritisch op de hoge kosten en missen voldoende inbreng van de bewoners en hun wensen.

ChristenUnie - helemaal oneens

Het is wat ons betreft niet helder welk probleem hiermee wordt opgelost. Dat zal eerst duidelijk gemaakt moeten worden. Vervolgens zal helder in kaart moeten worden gebracht welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

SP - helemaal oneens

De Zuid hoeft niet te worden omgelegd wat de SP betreft en zeker niet voor een paar miljoen euro.

GroenLinks - helemaal oneens

Voor het omleggen van De Zuid zijn geen steekhoudende redenen te vinden die deze kosten verantwoorden. GroenLinks zet de 2,4 miljoen liever nuttig in, zoals voor aanleg van goede fietspaden.

Dossier omleggen De Zuid