DeDrontenaar.nl

Zondag, 12 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Zomerenquête een jaar later | Wel of geen Lidl in West? Het blijft maar doorsudderen

Zomerenquête een jaar later | Wel of geen Lidl in West? Het blijft maar doorsudderen
Foto: Zomerenquête DeDrontenaar.nl 2018
Redactie: M.H.

DRONTEN - In de tijd dat Dronten-west op de tekentafels lag, is afgesproken dat er géén ruimte was voor een tweede (grote) supermarkt. Iedereen heeft daarover mee kunnen praten. De bewoners van de wijk wisten dat op het moment dat ze naar Dronten-west verhuisden. Althans… ze hadden het kùnnen weten. Toch is er in Dronten nu al drie jaar lang discussie over wel of geen Lidl in Dronten-west.

Om B en W een handje te helpen bij het leggen van haar zo vurig gewenste ‘nieuwe verbindingen’, hield DeDrontenaar.nl vorig jaar een Zomerenquête. Tegen de 1.500 lezers lieten weten hoe zij denken over een aantal actuele onderwerpen, waaronder de Lidl.

Lidl is verboden

De vestiging van de Lidl in Dronten-west màg niet, het is verboden, zo hebben we dat met z’n allen afgesproken in het bestemmingsplan. Dat eenvoudige antwoord hadden B en W in 2016 kunnen geven toen Lidl en projectontwikkelaar Bramer BV uit Vriezenveen bij het gemeentehuis aanklopten met de vraag of ze een supermarkt mochten bouwen in West.

In plaats daarvan besloten B en W mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Sindsdien zijn de poppen aan het dansen. Drie jaar later is nog steeds onduidelijk of het bestemmingsplan veranderd wordt en of de Lidl er nu wel of niet komt.

Voor- en tegenstanders

De tegenstanders van de nieuwe Lidl zijn de winkeliers in Suydersee en Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD). Ook vanuit Swifterbant wordt er oppositie gevoerd: door de winkeliersvereniging en Dorpsbelangen.

De voorstanders zijn met name de bewoners van Dronten-west; dezelfde bewoners die precies wisten waar ze aan begonnen toen ze hun boedel inpakten om te verhuizen West. De worst die hen in 2016 door het gemeentebestuur is voorgehouden, laten zij zich niet meer afpakken.

Een petitie vóór de Lidl werd in 2017 door zo’n 800 bewoners ondertekend. En bij de Zomerenquête van deze krant gaf vorig jaar 54% van de inwoners aan dat Dronten-west de beste plek is voor een Lidl-supermarkt.

Stand van zaken

Wat is nu de stand van zaken? Wethouder Irene Korting (VVD) zei in januari dat de komst van de Lidl wat haar betreft niet teruggedraaid kan worden: „Er zijn verregaande afspraken, de raad heeft erover besloten, het college heeft erover besloten.”

Het ontwerp-bestemmingsplan dat de Lidl mogelijk moet maken, ligt nog enkele dagen ter inzage. Als er bezwaarschriften komen, worden die door B en W getoetst. Daarna wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.

Argumenten

In de gemeenteraad mogen volgens het college alleen ruimtelijke argumenten worden gebruikt. Opvallend is echter, dat hetzelfde college in haar ontwerp-bestemmingsplan ook allerlei economische argumenten vóór de komst van de Lidl heeft opgesomd.

Wat de gemeenteraad gaat doen, wordt pas dit najaar duidelijk.

Maarten Heijenk

Zomerenquête een jaar later

Dossier Lidl