DeDrontenaar.nl

Zondag, 12 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Zomerenquête een jaar later | Dronten is een dorp en het moet een dorp blijven

Zomerenquête een jaar later | Dronten is een dorp en het moet een dorp blijven
Foto: Zomerenquête DeDrontenaar.nl 2018
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het lijkt een typisch onderwerp voor de komkommertijd: is Dronten een stad of een dorp? Toch zijn er tal van personen en instanties die het onderwerp ook bespreken tijdens doodserieuze aangelegenheden. De gemeenteraad van Dronten nam er bijvoorbeeld héél voorzichtig stelling over tijdens de installatie van burgemeester Jean Paul Gebben.

Het gemeentebestuur zoekt ‘nieuwe verbindingen’ met de inwoners. Daarvoor is het van belang dat B en W weten wat er leeft onder de bevolking. Met het oog daarop hield DeDrontenaar.nl een jaar geleden haar Zomerenquête. Over stad of dorp waren de inwoners duidelijk: 76% zei dat Dronten een dorp is en een dorp moet blijven.

Ineke Bakker

Sinds die enquête kwam waarnemend burgemeester Ineke Bakker in haar nieuwjaarstoespraak terug op het onderwerp. „Als ik ìets heb waargenomen is het wel dat Dronten zich erg bescheiden opstelt en graag wil vasthouden aan het dorpse karakter”, vertelde zij, „Doe dat vooral. Dat maakt u speciaal. Maar vertel buiten Dronten gewoon dat u een stad bent. Waarom niet?”

Bij de zoektocht naar de definitieve burgemeester noemde de gemeenteraad Dronten ‘een dorpse gemeente met stadse kwaliteiten’. Diezelfde raad zei tijdens de installatie van Jean Paul Gebben bij monde van Paul Vermast (GroenLinks): „Of Dronten nou een dorp is of een stad, het is iets waar we al jaren - misschien al wel tientallen jaren - niet uitkomen.”

Kosteren

„Misschien is dat maar goed ook”, vervolgde de gemeenteraad, „Want daar waar onze voorzieningen en onze ambities in het dorp Dronten soms nog wel eens wat stads zouden kunnen aanvoelen, is onze sfeer er een van dorpse gemoedelijkheid. En die koesteren we, daar zijn we trots op.”

„Laten we nou ook heel eerlijk zijn: het dorp Dronten verschilt dat - even los van het inwonersaantal en het daarbij horende voorzieningenniveau - echt wezenlijk verschilt van Biddinghuizen of Swifterbant?”

Ook de politiek lijkt dus - net als de inwoners - te kiezen voor Dronten als dorp. Hardop uitspreken dat Dronten geen stad is en geen stad wil zijn, dat lijkt voor de raad nog een brug te ver. Misschien moet dat in het kader van de zo vurig nagestreefde ‘nieuwe verbindingen’ toch eens gebeuren?