DeDrontenaar.nl

Maandag, 6 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Zomerenquête een jaar later | Buurt is blij met nieuw plan voor De Zuid, maar ’t is wel duurder

Zomerenquête een jaar later | Buurt is blij met nieuw plan voor De Zuid, maar ’t is wel duurder
Foto: Zomerenquête DeDrontenaar.nl 2018
Redactie: M.H.

DRONTEN - Heeft wethouder Irene Korting (VVD) als het gaat om de verkeerssituatie rond de Open Hof nu wel of niet naar de inwoners geluisterd? Ja, zegt ze zelf. Immers: inhoudelijk heeft ze precies gedaan wat de directe omgeving wil. Voor hetzelfde geld kun je de vraag echter ontkennend beantwoorden. Want de inwoners vonden dat het goedkoper moest, terwijl het gemeentebestuur het juist duurder heeft gemaakt.

Om B en W een handje te helpen bij het leggen van de zo vurig gewenste ‘nieuwe verbindingen’, hield DeDrontenaar.nl vorig jaar een Zomerenquête. Tegen de 1.500 lezers lieten weten hoe zij denken over een aantal actuele onderwerpen.

Veelbesproken

Een veelbesproken onderwerp was een jaar geleden de verkeerssituatie rond de Open Hof. Het plan kwam uit de koker van toenmalig CDA-wethouder Nico Verlaan. De Zuid moest worden verlegd naar de andere kant van de Open Hof. Dat mocht 2,6 miljoen euro kosten en er viel niet over te praten.

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar bleek, dat de politiek het er helemaal niet mee eens was. Uit de Zomerenquête kwam naar voren dat de inwoners er geen geld voor over hadden. De nieuwe verkeerswethouder Irene Korting concludeerde vervolgens vrij snel dat er voor de nieuwe bocht in De Zuid geen draagvlak bestond.

Nieuw plan

Het gemeentebestuur ging haar huiswerk overdoen. Er volgden nieuwe gesprekken met omwonenden en bedrijven. Het leidde tot een nieuw plan voor De Zuid, De Rede en de Walvisstraat, een plan waar de hele omgeving blij mee lijkt te zijn. Irene Korting oogstte in de gemeenteraad niets dan lof.

De keerzijde van de medaille is, dat het nieuwe plan nog duurder is dan het oude. Het gaat 2,8 miljoen euro kosten. Daar komt de 1,2 miljoen bij die al opzij waren gelegd voor het reguliere onderhoud van de drie wegen. In totaal kosten de werkzaamheden dus 4 miljoen euro.

‘De rest van Dronten’?

Concluderend: het gemeentebestuur heeft goed geluisterd naar de directe omgeving, maar het is de vraag of ‘de rest van Dronten’ er zo blij mee is. De overige inwoners zijn buiten de inspraak gehouden. Zelfs de gemeentelijke enquête over de rijrichting langs het Meerpaalplein, toch een straat voor àlle Drontenaren, mocht uitsluitend ingevuld worden door aanwonenden en bedrijven aan De Rede.

Heeft wethouder Irene Korting (VVD) als het gaat om de verkeerssituatie rond de Open Hof wel of niet naar de inwoners geluisterd? Laten we het houden op onbeslist.

Maarten Heijenk

Zomerenquête een jaar later

Dossier omleggen De Zuid