DeDrontenaar.nl

Donderdag, 4 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Woningmarkt trekt ook in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant aan

Woningmarkt trekt ook in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant aan
De gemeente Dronten kreeg er met Zuiderzee op Zuid in één keer 157 woningen bij.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - „De woningmarkt trekt aan en daar profiteren in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen van”, schrijven burgemeester en wethouders. In de gemeentebegroting voor 2018 geeft het college een opsomming van de ontwikkelingen op woningbouwgebied.

Biddinghuizen

Op initiatief van de gemeente gaat projectontwikkelaar OVT Ontwikkeling uit Emmeloord woningen realiseren aan De Voor in het centrum van Biddinghuizen. Als er voldoende woningen worden verkocht, begint in 2018 de bouw van dit project voor ‘bijzondere doelgroepen’.

In de nieuwbouwwijk De Graafschap zijn dit jaar 23 woningen in de verkoop gegaan. De gemeente zegt met diverse ontwikkelaars in onderhandeling te zijn en verwacht dat het komend jaar de bouw van 19 appartementen en 34 woningen van start gaat. Ook zijn er 19 gemeentelijke kavels in verkoop gegaan.

Het aantal woningen in Biddinghuizen is fors toegenomen, nu er in de 157 luxe appartementen op vakantiepark Zuiderzee op Zuid opeens permanent gewoond mag worden. Om verpaupering te voorkomen had de gemeenteraad het licht hiervoor op groen gezet. De provincie was het daar niet mee eens, maar de Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld.

De Gilden en Het Palet

Van de 140 nieuwbouwwoningen die dit jaar in de gemeente Dronten worden opgeleverd, staan er 110 in Dronten. Daarbij gaat het met name om de wijken De Gilden en Het Palet.

In De Gilden vinden in 2018 nog op enkele locaties bouwwerkzaamheden plaats (Baksteen en Smederij). Een grote locatie die nog ontwikkeld moet worden is de wateras, nabij het centrum van Dronten-west. Pogingen om hier appartementen te bouwen zijn mislukt en nu zijn hier enkele ontwikkelaars bezig plannen te ontwikkelen.

In 2018 worden nieuwe delen van Het Palet bouwrijp gemaakt. Hiervoor bestaan concrete woningbouwplannen die al in verkoop zijn. De eigenaren van de kavels van de Wisentzone, die in 2017 via een loting zijn verkocht, starten in 2018 met de bouw.

Hanzekwartier


De gemeente neemt het Hanzekwartier in Dronten gefaseerd in ontwikkeling, omdat het een groot gebied is èn omdat het nog gedeeltelijk in gebruik is als bedrijventerrein.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Havenkade denkt de gemeente in de tweede helft van 2018 te kunnen starten met het bouwrijp maken van deze locatie. „Daarnaast verwachten wij op meerdere plekken in het Hanzekwartier bouwactiviteiten voor appartementen”, aldus B en W. De eerste opleveringen van woningen zijn aan het eind van het jaar 2018 te verwachten.

Swifterbant

Dit kalenderjaar worden er in Swifterbant nul woningen opgeleverd. Voor 2018 gaat de gemeente voor Swifterbant uit van de oplevering van ongeveer 20 nieuwbouwwoningen in de wijk Bloemenzoom.

Een bijzonder project komt er op de locatie De Kombuis. In combinatie met het multifunctioneel centrum worden daar 30 sociale huurwoningen gebouwd. De gemeenteraad had aanvankelijk 5 miljoen euro uitgetrokken om dit project als gemeente zèlf te realiseren. Inmiddels wil Oost Flevoland Woondiensten alsnog meewerken. Als er geen bezwaren worden ingediend, denkt wethouder Peter van Bergen in het vierde kwartaal van 2018 met de bouw te kunnen beginnen.

Een projectgroep onder leiding van Ad Withaar uit Dronten buigt zich momenteel over woningbouwlocaties op de lange termijn. „De resultaten worden binnenkort gepresenteerd”, kondigen B en W aan.

Dossier Zuiderzee op Zuid