DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 7 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Woningen, horeca, hotel en dienstverlening langs boulevard Dronten

Woningen, horeca, hotel en dienstverlening langs boulevard Dronten
Redactie: M.H.

DRONTEN - Van Wijnen Projectontwikkeling wil aan de Havenkade in het Hanzekwartier een boulevard ontwikkelen met woningen, horeca, een hotel en maatschappelijke dienstverlening.

Publicatie gemeente Dronten:

Van Wijnen Projectontwikkeling heeft de gemeente Dronten een plan aangeboden voor het ontwikkelen van 4 hectare aan de Havenkade in het Hanzekwartier. Om dit plan verder te onderzoeken op haalbaarheid hebben burgemeester De Jonge en de heer Schot, directeur projectontwikkeling namens Van Wijnen op 4 juni een intentieovereenkomst getekend tijdens de Provada, de grote vastgoedbeurs in de RAI in Amsterdam. Op 1 november 2015 moet duidelijk zijn op welke wijze kan worden samengewerkt om de Havenkade tot ontwikkeling te brengen.

Ontwikkeling Hanzekwartier

Met de aanleg van de Hanzelijn werd ook het plan opgevat om het oudere bedrijventerrein tussen het centrum en het station, het Hanzekwartier, te ontwikkelen naar een woonwijk aan het water met ruimte voor scholen, horeca aan het water, schone bedrijvigheid, etcetera.

Om ruimte te maken werden in 2014 de graansilo's van Agrifirm gesloopt. De gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd aan de sloop om onder andere verpaupering van het gebied te voorkomen en om de kansen van de ontwikkellocatie in zijn volle omvang te laten zien. Een tactiek die duidelijk heeft gewerkt toen zich spontaan twee grote ontwikkelcombinaties bij de gemeente meldden om deze locatie in ontwikkeling te nemen.

Voorstel Van Wijnen

Van Wijnen projectontwikkeling (met partners VSO makelaars, Vibes Virtual Building Engineers, Arc2 architecten) gaf de beste presentatie met een totaalvisie, waarin ook was nagedacht over tijdelijke invulling van het gebied omdat het niet in één keer kan worden bebouwd. In de planvisie wordt het contact met het water versterkt door het maken van een aantrekkelijke havenkade/boulevard en het mogelijk maken van een wandeling rond de haven.

In het plan is grote variëteit aan woningtypen voor diverse woonwensen voorzien die gefaseerd kunnen worden ontwikkeld en gebouwd. Daarnaast maken ook andere functies onderdeel uit van het plan: horeca, een hotel en maatschappelijke dienstverlening.

Start bouw?

Gebiedsontwikkeling kent door alle onderzoeken, bestemmingsplan procedures etc. vaak lange doorlooptijden. Dat betekent dat er op deze locatie nog niet direct gebouwd kan worden Met de ondertekening van de intentieovereenkomst op 4 juni wordt bevestigd dat Van Wijnen en de gemeente de komende 5 maanden gezamenlijk gaan onderzoeken of de plannen kunnen worden gerealiseerd.