DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 22 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Winkeliers Het Ruim volledig verrast door sloopplannen: „Het unanieme antwoord: neen!”

Winkeliers Het Ruim volledig verrast door sloopplannen: „Het unanieme antwoord: neen!”
De fontein aan Het Ruim in winkelcentrum Suydersee.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Winkeliers aan Het Ruim zeggen volledig verrast te zijn door de detailhandelsvisie van het gemeentebestuur van Dronten. Volgens hen zijn ze niet gekend in het tot stand komen van de sloopplannen voor hun deel van winkelcentrum Suydersee. Ze zijn erdoor verrast en zijn het er niet mee eens. Dat schrijft Fred Visch in een brief aan B en W. Hij spreekt namens vijf eigenaren, die acht winkelpanden aan Het Ruim beheren.

B en W spreken in hun ‘retailvisie' over mogelijke sloop van het gedeelte tussen Het Ruim en de Schouwstraat. „Het gebied oogt rommelig”, zo motiveert het college dat plan. Het gemeentebestuur beweert dat deze visie is geschreven in samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren.

Verontwaardigd

Fred Visch schrijft nu echter dat de eigenaren aan Het Ruim niet zijn uitgenodigd en niet zijn gehoord. „Ik wist van niets. Ook de andere eigenaren hadden nog nooit van het rapport gehoord.” Ze zijn daarover verontwaardigd, want de plannen kunnen voor hen een enorme impact hebben.

De briefschrijver heeft een hard hoofd in de toekomstige samenwerking met de gemeente: „Hoe wilt u dat de eigenaren gaan samenwerken met ondernemers en de gemeente als deze in aanvang al niet worden gehoord?”

Wethouder Irene Korting zegt in DeDrontenaar.nl dat de eigenaren bereid zijn een transformatiefonds op te richten. Waar komt die wijsheid vandaan? Wij weten van niets, wij zijn er niet bij betrokken. Ik kan u verzekeren dat de eigenaren die ik vertegenwoordig de hakken in de grond zetten.”

Zeer benieuwd

Ook inhoudelijk zijn de vijf eigenaren het niet eens met de plannen: „Het unanieme antwoord: neen!” Als de gemeente de sloopplannen toch wil doorzetten, zijn de eigenaren zeer benieuwd naar de alternatieven.

„Wanneer u een goed alternatief in de vorm van vastgoed biedt, dan zien wij uw voorstellen met belangstelling tegemoet”, aldus de brief aan het gemeentebestuur, „Zo niet, dan zou de kans op een succes wel eens kunnen afnemen.”

Al jaren bekend

Volgens Visch brengt het rapport verder voornamelijk oud nieuws. Ook uit vroegere onderzoeken zou al zijn gebleken dat de consumenten voor wat betreft de non-food sector naar plaatsen als Zwolle, Lelystad, Kampen en Harderwijk gaan: „Er is niets nieuws onder de zon. Dit is al jaren bekend.”

De leegstand in winkelcentrum Suydersee kan volgens de briefschrijver eenvoudig worden verklaard doordat er bij de bouw is uitgegaan van een groei van de gemeente Dronten naar 60.000 inwoners. Hij constateert dat Dronten op ruim 40.000 is blijven steken: „Hier wordt in het rapport niet op ingegaan.”

„Mijn conclusie is: het is een rapport met te weinig onderbouwde visie, soms zichzelf tegensprekend, ofwel een visie waar weinig vertrouwen uit blijkt”, zo besluit Visch zijn brief. Hij adviseert om een derde deskundige partij nog eens goed te laten kijken naar de inhoud.

Nota detailhandel gemeente Dronten