DeDrontenaar.nl

Woensdag, 15 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Windplan Groen krijgt groen licht, ondanks protest vanuit Ketelhaven: „Duivels dilemma”

Windplan Groen krijgt groen licht, ondanks protest vanuit Ketelhaven: „Duivels dilemma”
Wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Windplan Groen mag doorgaan op de ingeslagen weg en mag afwijken van het regioplan windenergie. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten na een afweging tussen enerzijds duurzaamheid en de economische belangen van de initiatiefnemers en anderzijds de bezwaren uit met name Ketelhaven. Suzanne Stoop (PvdA) sprak over ‘een duivels dilemma’.

Zowel de ruim 400 initiatiefnemers van Windplan Groen - met name agrariërs - als de inwoners van Ketelhaven waren ruim vertegenwoordigd in het gemeentehuis. Er waren zó veel mensen, dat er in de raadszaal niet genoeg zitplaatsen waren. Met name de Ketelhaven-bewoners moesten meeluisteren in de kantine.

Voordat de beraadslagingen begonnen, werd wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie) in de gelegenheid gesteld om een laatste pleidooi te houden vóór het windplan. „Als we niet instemmen is de kans groot dat groep van 400 uiteen valt”, zei hij, „En we weten niet wat het Rijk dan gaat doen…”

Afstand tot Ketelhaven

Het verschil van inzicht tussen de Windkoepel Groen enerzijds en de Ketelhaven-bewoners anderzijds heeft vooral te maken met de afstand van de windmolens tot het bungalowdorp. Volgens het regioplan mogen windmolens op 450 meter van een woonkern worden gebouwd.

Bij Ketelhaven is de dichtstbijzijnde molen inmiddels uit de plannen geschrapt en komen de turbines nu op een afstand van minimaal 900 meter. Windplan Groen vindt dat ze daarmee de bewoners aardig tegemoet zijn gekomen, de dorpsbewoners blijven bang voor overlast.

De suggestie vanuit de raad om twee in plaats van één windmolen bij Ketelhaven te verplaatsen, kreeg niet de instemming van wethouder Jaap Oosterveld: „Als je bij Ketelhaven meerdere molens gaat verplaatsen, moet je dat ook voor Biddinghuizen doen.”

Gesloten deuren

Een belangrijk deel van de besluitvorming vond vanavond tijdens de schorsing van de vergadering plaats, achter gesloten deuren. „We komen er niet uit, terwijl we niet zover uit elkaar liggen”, treurde Suzanne Stoop (PvdA) na die schorsing, „We zijn allemaal erg begaan met alle betrokkenen, maar op bepaalde punten ziet een aantal partijen grote risico’s, terwijl andere partijen er milder over denken.”

Ale partijen waren het er wel over eens waren, dat het betreurenswaardig is dat Windkoepel Groen en Ketelhaven het niet eens zijn geworden en dat de wethouder hen niet dichter bij elkaar heeft weten te brengen. Mevrouw Stoop ging daarin het verst: „Ik vind het proces dramatisch.”

De fracties waren eensluidend in hun oproep aan het adres van wethouder Oosterveld om met beide kampen in gesprek te gaan. „Kijken of de scherpe kantjes er af kunnen”, aldus Foeke Bongers (Leefbaar Dronten). „Die oproep wil ik ter harte nemen”, antwoordde de wethouder.

SP en D66 stemmen tegen

Uiteindelijk kreeg de windkoepel groen licht en stemden slechts twee tweemansfracties tegen het voorstel: SP en D66. Lazise Hillebregt (D66) had er vooral moeite mee dat er geen ruimte is om de molens bij Ketelhaven elders te plaatsen.

Peter Duvekot (SP) benadrukte dat niemand tegen windenergie is. „Waar het over gaat is de plaatsing en de overlast van de molens en daar tegenover het economisch belang. Daar maken we allemaal keuzes in. Waar ik het meest van baal is dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn.” Omdat uitstel en mediation geen optie zijn, stemde Duvekot tegen.

Duurzaamheid

Voor Danieke van Baal (GroenLinks) viel die afweging de andere kant op. Bij haar fractie gaf de duurzaamheid de doorslag. Marianne Witteveen (ChristenUnie) vond het een ‘enorm lastige materie’. Zij besefte mensen pijn te doen bij haar keuze voor Windplan Groen: „Dat is ontzettend vervelend.”

VVD-fractievoorzitter Remco de Maaijer was vooral bang dat een tegenstem tot allerlei doemscenario’s leidt, bijvoorbeeld dat Den Haag gaat bepalen waar de windmolens komen: „Dat risico willen wij niet nemen.”

Siert Jan Lap (CDA) zei de handreiking van Windplan Groen te waarderen om één windmolen bij Ketelhaven te verplaatsen en de molens stil te zetten bij slagschaduw. Ook hij wilde niet het risico nemen dat de gemeente Dronten straks niet meer zelf mag beslissen over het windplan.

Windplan Groen