DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 11 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Wethouder Korting legt alle schuld over verwarring weekmarkt bij marktcommissie

Redactie: M.H.

DRONTEN - B en W willen zich opnieuw buigen over een eventuele verhuizing van de weekmarkt naar De Schans. Er is de afgelopen maanden veel verwarring geweest over het plan van het college. Volgens wethouder Irene Korting (VVD) ligt de schuld van die consternatie bij de marktcommissie, die niet alle marktkooplieden zou vertegenwoordigen.

Irene Korting zegt dat ze zich begin juni - toen het college een besluit nam over de verplaatsing - goed heeft laten informeren over de wil van de marktkooplieden en het publiek. De wethouder stelt dat haar geen blaam treft als het gaat om de chaos die is ontstaan.

2x Op de rem getrapt

Korting vindt dat ze er alles aan gedaan heeft om tot een goed besluit te komen. Ze wijst erop dat ze twee keer op de rem heeft getrapt. Eerst in juni, toen ze besloot het voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Vervolgens de afgelopen week, toen ze voorstelde het plan van de agenda te halen. „Als de wereld verandert of je krijgt andere signalen, dan moet je flexibel zijn en die signalen ter harte nemen. Vandaar dat we nu in gesprek gaan met àlle marktkooplieden.”

Of er bij de nieuwe besluitvorming een actuele mening van het publiek wordt meegenomen, laat de wethouder in het midden. Vooralsnog houdt ze vast vast aan een enquête uit 2012, toen 225 van 356 geënquêteerden aangaven vóór verhuizing naar De Schans te zijn. „En de marktkooplieden spreken natuurlijk ook met de consumenten en met het publiek”, voegt Irene Korting daaraan toe.

Marktcommissie

Het is in de ogen van de VVD-wethouder allemaal fout gelopen, omdat B en W de oren te veel naar de marktcommissie hebben laten hangen. Deze commissie werd gezien als vertegenwoordiging van de marktklooplieden in Dronten: „Op basis daarvan hebben wij het besluit genomen.”

De afgelopen week is Irene Korting tot de ontdekking gekomen dat de meerderheid van de standplaatshouders zich niet vertegenwoordigd voelt door deze commissie, althans niet als het om de locatie van de markt gaat. Dat beeld werd de bevestigd, toen de wethouder zelf de markt over ging.

„Ik wil nu àlle betrokken partijen aan tafel hebben om het beeld helder te krijgen”, zegt Irene Korting, „Niet alleen de marktkooplieden, maar ook de ondernemers, de stichting DOES en De Meerpaal. En waar die discussie eigenlijk over moet gaan is de vraag: wat is er nou nodig om een mooie, florerende markt te krijgen in Dronten?”

Scootmobielgebruikers

Er was de afgelopen periode ook kritiek van rolstoel- en scootmobielgebruikers over de voorgenomen verhuizing naar De Schans. Gesteld werd dat zij op het Meerpaalplein beter kunnen manoeuvreren.

Wethouder Korting gaat in de komende gesprekken ook het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) betrekken: „Uiteraard! Want ik wil niet wéér dat belangen van een bepaalde partij niet meegenomen worden omdat de marktcommissie niet alle belangen vertegenwoordigt.”

Verhuizing weekmarkt