DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 6 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Wethouder Irene Korting ontevreden over 7 meter hoge brug bij knooppunt Roggebot

Redactie: M.H.

DRONTEN - Het wordt steeds drukker op de Hanzeweg tussen Dronten en Kampen. Het is daarom de vraag of de huidige plannen voor de aanpak van het verkeersknooppunt Roggebot een oplossing voor de lange termijn bieden. Ook wethouder Irene Korting maakt zich daar zorgen over. Zij constateert dat de gemeente tot nu toe geen gehoor vindt met haar opmerkingen over een hogere brug of eventueel een aquaduct: „Ze hebben er eigenlijk niets mee gedaan.”

Als oplossing voor de verkeersopstoppingen komt er bij Roggebotsluis een hogere brug (7 meter). Er komt een ongelijkvloerse kruising met de Drontermeerdijk/Vossemeerdijk en er komen parallelwegen voor het bestemmingsverkeer, het langzame verkeer en het fietsverkeer.

Niet betrokken

Projectleider Gerrit Kuper zei onlangs tijdens een informatieavond in Kampen, dat het huidige ontwerp door de provincies Flevoland en Overijssel is gemaakt samen met alle partijen (zie video), inclusief de gemeente Dronten. Wethouder Korting ontkent dat: „Bij het actieve ontwerpproces van het wegontwerp zelf zijn wij als gemeente Dronten niet betrokken geweest.”

Ze voegt eraan toe dat de gemeente het ontwerp wel ter beoordeling heeft ontvangen. Dat heeft geleid tot een aantal opmerkingen. Zo vreest de wethouder dat het huidige ontwerp voor de lange termijn geen oplossing biedt. Ze vertelt dat de gemeente dit meermalen aan de orde heeft gesteld: „Dit heeft helaas niet geleid tot een (studie naar) een alternatieve variant.”

Geen 2x2

Een bredere weg met 2x2 rijstroken is volgens projectleider Gerrit Kuper geen optie: „Het wordt 2x1 omdat daar de gelden voor gereserveerd zijn en omdat de verkeersmodellen laten zien dat dit voor de komende tien jaar meer dan voldoende is.” Waarom is er niet gekeken naar méér dan tien jaar? „Tien jaar is de termijn die we vooruit kijken”, antwoordt Kuper, „Je moet nooit over je graf heen reageren.”

De gemeente Dronten vindt dat er ‘op termijn’ een ontwerp met 2x2 rijstroken moet worden gerealiseerd. Voorlopig maakt wethouder Korting daar echter geen punt van.

Hoogte van de brug

Van de hoogte van de brug maakt de gemeente wèl een punt. Gerrit Kuper daarover: „We hebben gekeken naar de brug van 7 meter die we nu gaan maken, we hebben gekeken naar een brug van 12 meter en we hebben gekeken naar een aquaduct. En als je dan de kosten en de baten tegen elkaar afzet, dan is dit de meest optimale oplossing in deze situatie.”

Kuper denkt niet dat een 7 meter hoge brug vaak omhoog moet: „Wij denken dat dit op basis van onze berekeningen reuze meevalt. Het gros van het vaarverkeer kan gewoon onder de brug door.”

Onderzoek

Toch dringt Irene Korting aan op een hogere brug (bijvoorbeeld 9 meter). Zij wil dat er ook onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor een tunnel of aquaduct. „Wij hebben ons punt een aantal keren ingediend en ook schriftelijk hebben we nu weer kanttekeningen geplaatst. Tot nu toe is daar niet echt duidelijkheid over, ze hebben er eigenlijk niets mee gedaan”, klaagt de wethouder.

Irene Korting zegt dat de gemeente het huidige ontwerp in overleg met de provincie nog eens kritisch tegen het licht wil houden. De wethouder vindt dat er overeenstemming moet zijn over het wegontwerp vóórdat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. De VVD’er heeft de hoop op een hogere brug, een aquaduct en eventueel 2x2 rijstroken nog niet opgegeven: „Wij vertrouwen erop dat in goed overleg met de provincie consensus wordt bereikt.”

Knooppunt Roggebot