DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 14 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Waterschapsbelasting gaat in Dronten 3,2% omhoog; boeren gaan 7,3% meer betalen

Waterschapsbelasting gaat in Dronten 3,2% omhoog; boeren gaan 7,3% meer betalen
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - GBLT verstuurt de komende week het aanslagbiljet voor de waterschapsbelastingen. Huiseigenaren in de gemeente Dronten gaan gemiddeld € 360 betalen en dat is 3,2% meer dan vorig jaar. Agrarische bedrijven krijgen een gemiddelde verhoging met 7,3% voor de kiezen, de tarieven voor industriële bedrijven gaan slechts 1,8% omhoog.

De waterschappen verwachten in 2020 ruim 3 miljard euro te innen aan heffingen; 4,6 procent meer dan in 2019. Dit is de sterkste groei sinds 2009. Dit meldt CBS op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

In het rekenvoorbeeld van het CBS betalen gezinnen en boeren in Flevoland iets meer dan het landelijke gemiddelde. Dat bedraagt voor meerpersoonshuishoudens 354 euro (in Flevoland 360) en voor een agrarisch bedrijf 3.984 euro (in Flevoland 4.321). Gezinnen en boeren zijn het duurste uit in hoogheemraadschap Delfland: 462 en 7.631 euro.

Tarieven waterschap Zuiderzeeland

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

  • € 59,50 per vervuilingseenheid

Watersysteemheffing

  • Ingezetenen: € 86,42 per woonruimte
  • Gebouwd: 0,0439% van de WOZ-waarde
  • Onbebouwde grond (overig): € 97,99 per hectare
  • Natuurterrein: € 9,90 per hectare