DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 30 mei 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Wat B en W betreft kan de bouw van de Lidl snel beginnen: „Er is géén vertragingstactiek”

Wat B en W betreft kan de bouw van de Lidl snel beginnen: „Er is géén vertragingstactiek”
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Er zijn bij de gemeente deze zomer 13 bezwaarschriften ingediend tegen het Lidl-project in Dronten-west. Naar aanleiding daarvan hebben B en W het bestemmingsplan op twee puntjes aangepast. Beide punten hebben géén betrekking op de Lidl. Wat het college betreft kan de bouw binnenkort beginnen.

Aan de Beursstraat wil projectontwikkelaar Bramer een Lidl-supermarkt en 18 appartementen bouwen. B en W hebben de bezwaren daartegen inmiddels van commentaar voorzien. Dat commentaar en het bestemmingsplan worden in november in de gemeenteraad behandeld.

Als de raad akkoord gaat, kunnen benadeelden eventueel beroep aantekenen. Gebeurt dat niet, dan ligt de weg voor de projectontwikkelaar open om een omgevingsvergunning aan te vragen. Vervolgens wordt die vergunning onmiddellijk verleend.

Recht in de leer

Volgens de wethouder is er de afgelopen periode gesuggereerd dat B en W de komst van de Lidl zouden vertragen. „Er is géén vertragingstactiek”, is zijn reactie, „Het college is recht in de leer. Er is ons gevraagd: wilt u een bestemmingsplan maken? En die bestemmingsplanprocedure zetten wij gewoon voort.”

Siepel zegt dat het ‘volstrekt logisch’ is dat het licht voor de Lidl op groen wordt gezet: „Dat is in lijn met àlle besluiten die het college en de gemeenteraad tot nu toe hebben genomen.”

Bezwaren

Zoals bekend zijn de bewoners in meerderheid vóór de Lidl in Dronten-west. Tegenstanders zijn de winkeliers in Suydersee en Swifterbant, Ondernemersvereniging De Driehoek en Dorpsbelangen Swifterbant.

In de gemeenteraad hebben met name CDA en PvdA vraagtekens geplaatst bij het economische motief om in West een supermarkt te bouwen. De wethouder wijst er echter op dat er in deze fase alleen nog over ‘ruimtelijk relevante onderdelen’ gesproken kan worden. Praten over economische motieven heeft geen zin.

Economische motieven

De vraag lijkt echter gerechtvaardigd of het college zèlf een handvat heeft gegeven om die argumenten ter sprake te brengen. Bij de behandeling van de detailhandelsnota hadden diverse raadsleden in januari namelijk nogal wat kritiek op de rechtvaardiging van de komst van de Lidl. Diezelfde omstreden passages zijn door B en W letterlijk ingebracht in de bestemmingsplanprocedure.

Roelof Siepel: „Er wordt geprobeerd om een inhoudelijke discussie over het detailhandelsbeleid te verknopen aan een ruimtelijke procedure voor een bestemmingsplan. Dat kàn niet en dat is ook niet wat de raad vorig jaar aan het college gevraagd heeft. Ik heb gewoon de opdracht gekregen: maak een bestemmingsplan.”

Schadeclaim

Mocht het plan alsnog met economische argumenten worden afgewezen, dan is de projectontwikkelaar volgens de wethouder benadeeld. Bramer kan dan bijvoorbeeld een schadeclaim indienen.

Over de hoogte van zo’n claim kan Siepel niets zeggen: „Dat weet ik niet, daar ga ik geen uitspraak over doen.” Wel durft hij te zeggen dat het over ‘veel geld’ zou gaan.

Nota detailhandel gemeente Dronten