DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

VVD, D66 en Jezus Leeft zijn 't meest rigoureus als het gaat om belastingverlaging

VVD, D66 en Jezus Leeft zijn 't meest rigoureus als het gaat om belastingverlaging
Redactie: M.H.

DRONTEN - D66 is het helemaal eens met de stelling 'Inwoners gaan tenminste 5% minder Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen'. Ook VVD en Jezus Leeft zijn het ermee eens.

DeDrontenaar.nl heeft stellingen ontvangen van de lezers en voorgelegd aan de politieke partijen. De standpunten van de politiek zijn ook verwerkt in de stemwijzer van deze krant.

Stelling:
Inwoners gaan tenminste 5% minder Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen.

D66 - helemaal eens

D66 heeft ingestemd met een vermindering van de OZB bij het vaststellen van de laatste begroting.

VVD - eens

De VVD streeft altijd naar zo laag mogelijke lasten. Wij werken hard om een belastingverlaging van (minimaal) 5% te halen, dus niet alleen OZB. Nu de economie weer groeit is het goed als onze inwoners hiervan profiteren.

Jezus Leeft - eens

Wij zijn voor lastenverlichting.

PvdA - neutraal

Wij willen de lastendruk hetzelfde houden. Niet iedereen is goed uit de crisis gekomen en daarvoor willen we als dat nodig is meer geld inzetten. De lastendruk mag niet verzwaren, maar een verlaging vinden we nu niet verstandig.

CDA - neutraal

De OZB is een belangrijke inkomstenpost: OZB verlagen betekent dat andere lasten voor inwoners omhoog moeten en dat vinden we niet wenselijk. Wel vinden we het een goed idee dat gebouwen van (sport)verenigingen vrijgesteld blijven van OZB.

SP - oneens

OZB is nodig om sociale voorzieningen in stand te houden. Maar bij voorkeur wordt de OZB geheven naar draagkracht.

ChristenUnie - oneens

Er moet zeker niet meer betaald worden dan noodzakelijk is. De gemeente moet een goede financiële positie behouden zodat er voldoende ruimte blijft om onder andere te kunnen zorgen voor mensen die in een kwetsbare positie zijn terecht gekomen.

Leefbaar Dronten - oneens

Dit klinkt leuk in verkiezingstijd, maar dan wil Leefbaar Dronten wel graag weten wat de gemeente dan minder of niet meer gaat doen vanwege de lagere inkomsten.

GroenLinks - oneens

De belastingdruk voor inwoners moet zo laag mogelijk zijn, maar we moeten alle voorzieningen met elkaar wel kunnen blijven betalen. Met belastingen gaan we in verkiezingstijd geen cadeautjes weggeven.

Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen