DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 14 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Volledige bestuur Leefbaar Dronten ziet niets in nieuwe college en treedt af

Volledige bestuur Leefbaar Dronten ziet niets in nieuwe college en treedt af
Ad Streng
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het bestuur van Leefbaar Dronten ziet geen heil in het nieuwe gemeentebestuur van Dronten, waarvan de eigen fractie deel wil uitmaken. Zij wijzen de coalitie met VVD en ChristenUnie resoluut af. Nu die coalitie er toch lijkt te komen, is het volledige bestuur afgetreden: „Het pluche is voor de fractie kennelijk belangrijker dan de uitgangspunten van de partij.”

Het is de tweede keer in korte tijd dat het volledige bestuur van Leefbaar Dronten opstapt. In november vormden de plannen van het MFC Swifterbant de splijtzwam.

Tweedeling

Het deze week afgetreden bestuur zegt bij monde van secretaris Ad Streng dat er een tweedeling in de partij is ontstaan: „Enerzijds de mensen die koste wat kost in het pluche willen zitten. Anderzijds de mensen die de vereniging willen laten draaien zoals het is vastgelegd in de statuten.”

Politiek leider Jan Ammerlaan heeft een heel andere lezing: „We hebben op een aantal punten een verschil van inzicht. Dat kan gebeuren en dat gaat absoluut niet over de te vormen coalitie.” Hij wijst erop dat het nu afgetreden interimbestuur in juni toch al zou worden vervangen door een nieuw bestuur.

Geen coalities

Het opgestapte bestuur stelt dat in de statuten van de partij staat dat Leefbaar Dronten geen coalities aangaat. „Want dan moet je water bij de wijn doen. Dan ben je niet meer onafhankelijk”, vindt Ad Streng.

Bestudering van de statuten leert inderdaad dat Leefbaar zichzelf ‘onafhankelijk’ noemt, maar er staat geen letter in over het wel of niet vormen van coalities. „Bovendien zitten we al heel lang in de coalitie. Daar heeft nooit iemand een probleem van gemaakt”, zegt Ammerlaan, „Sterker nog: iedereen is er trots op.”

De kolere krijgen

De secretaris verwijt Jan Ammerlaan dominant gedrag: „Hij denkt dat de partij van hem is. Ammerlaan en zijn politieke vrienden hebben zich niet gehouden aan de afspraken met het bestuur. En nu ze eenmaal op hun stoel in het gemeentehuis zitten, is er nauwelijks contact meer met het bestuur. Je mag ze als bestuur in het pluche helpen, daarna kun je de kolere krijgen.”

Ammerlaan op zijn beurt: „Ik vind het heel vervelend dat we er niet uitgekomen zijn en dat zij ervoor gekozen hebben om op te stappen. Dat is hun goed recht. Maar met modder gooien… daar doe ik niet aan mee.”

Boekje te buiten

Volgens Ad Streng zijn de verschillen van inzicht ontstaan tijdens de verkiezingscampagne onder leiding van Jan Ammerlaan: „Die campagne is uit de klauwen gelopen. Meneer Ammerlaan heeft alles naar zich toegetrokken en wij kregen de rekening gepresenteerd.”

„Wij sparen als raadsleden voor een campagnebudget”, reageert Ammerlaan, „Dat budget is opgemaakt, inderdaad. Maar er is niets overschreden.”

Campagnefoto

De drie bestuursleden stonden onderaan de kandidatenlijst, op de plaatsen 7, 8 en 9. Zij zijn in de ogen van Ad Streng tijdens de campagne genegeerd: „Kijk maar naar de campagnefoto, daar staan zes mensen op. Dat is buiten het bestuur om geregeld. Daarmee hebben ze vooral Marian Plasschaert (de opgestapte voorzitter - mh) tegen de haren ingestreken. Die heeft 12 jaar in de fractie gefunctioneerd, maar meneer Ammerlaan ging steeds met de eer strijken.”

Ook de overstap van Foeke Bongers (D66) en Chantal Sijtsma (SP) naar Leefbaar lag niet goed bij het bestuur: „Dat zijn mensen die van partij A naar partij B hobbelen. Vanuit een bestuurlijke visie zeg je: dat kàn niet. Er zijn maar 27 mensen die op Foeke Bongers gestemd hebben, maar hij krijgt straks wel een raadszetel à raison van een flink bedrag per maand. En dáár gaat het die mannen om, daarvoor zijn alle trucs geoorloofd.”

Heel boos

Jan Ammerlaan tot slot: „Meneer Streng is heel boos, omdat de fractie niet handelt zoals hij wil. Wij hebben als fractie een gesprek met hem gehad en we hebben hem uitgenodigd voor een volgend gesprek."

„We gaan in juni een nieuw bestuur kiezen, daar zijn zelfs al kandidaten voor, dus er is wat ons betreft helemaal niets aan de hand. Behalve het feit dat er één persoon heel boos is.”