DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Vluchtelingenwerk niet zomaar vervangen door vrijwilligers

Vluchtelingenwerk niet zomaar vervangen door vrijwilligers
Ingezonden door: onbekend
DRONTEN - ChristenUnie en GroenLinks maken zich zorgen over de trend om belangrijke zaken als de integratie van asielzoekers door vrijwilligers te laten doen. Beide partijen vinden dat de gemeente te makkelijk voorbij gaat aan het nuttige werk van Vluchtelingenwerk.

Wethouder Peter van Bergen reageerde dat hij vooralsnog de vrijheid wil hebben om te kijken naar alternatieven: ,,Ik wil kijken hoe we het op een goede maar misschien ook goedkopere manier kunnen doen.''

De discussie ontstond bij het voorstel van B en W om Vluchtelingenwerk dit jaar 27.000 euro subsidie te geven voor inburgering. Hiervan moet onder andere de parttime coördinator worden betaald. De raad had die subsidie aanvankelijk geschrapt, maar het college komt hierop terug omdat het Rijk minder subsidie geeft en het aantal te huisvesten asielzoekers in Dronten sterk stijgt.

Weinig bij voorstellen

Jaap Oosterveld (ChristenUnie) meende dat er moeilijk te bezuinigen valt op coördinatie, huisvesting en administratie. ,,Er zal toch af en toe een postzegel betaald moeten worden. Welke alternatieven ziet het college? Ik kan me daar weinig bij voorstellen.''

Hij kreeg steun van Paul Vermast (GroenLinks): ,,Ik constateer met verbazing dat er een trend lijkt te ontstaan om belangrijk werk te laten doen door vrijwilligers. Mensen moeten geschoold zijn, dragen belangrijke verantwoordelijkheden.''

Creatieve manier zoeken

Wethouder Van Bergen begreep de boodschap van beide fracties en onderstreepte dat Vrijwilligerswerk belangrijk werk verricht, dat op een goede manier gedaan moet worden: ,,Maar ik heb ook te maken met financiën. Geef mij de ruimte om op een creatieve manier te zoeken naar oplossingen.''

Vrijwel alle partijen vroegen de wethouder om een visie op de lange termijn, zodat er volgend jaar niet opnieuw een incidentele beslissing moet worden genomen over subsidie voor Vluchtelingenwerk.

Vluchtelingen inschakelen

Marianne Witteveen (ChristenUnie) had daarbij nog wel een idee voor het college: ,,Kunnen we geen vluchtelingen inschakelen bij de integratie van vluchtelingen? Misschien kunnen we op die manier Vluchtelingenwerk ontlasten.''

Yvonne den Boer (D66) voegde daar de suggestie aan toe om rond te kijken of er geen organisaties zijn die het integreren van asielzoekers goedkoper kunnen aanbieden. ,,Mogelijk kan de gemeente het in eigen beheer doen.''