DeDrontenaar.nl

Maandag, 6 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

VIDEO | Wethouder voorzichtig met uitspraken over buitenzwembaden: „In gesprek blijven”

Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten is met Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant in gesprek hoe de buitenzwembaden ‘met een stukje samenwerking’ open kunnen blijven. Mochten die gesprekken niets opleveren, dan gaat de gemeente kijken of er andere mogelijkheden zijn. Dat zegt wethouder Ton van Amerongen (VVD).

Dronten krijgt een nieuw overdekt zwembad in plaats van het huidige zwembad Overboord. Voor de zwembaden De Alk en De Abelen zoekt de gemeente hulp van vrijwilligers. 71% van de inwoners vindt het echter een verantwoordelijkheid van de gemeente, zo blijkt uit de zomerenquête van DeDrontenaar.nl. Wethouder Van Amerongen reageert op die stelling.

Zomerenquête

Open houden zwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant

Is verantwoordelijkheid van de gemeente

71%

Alleen als vrijwilligers ongeveer de helft van het werk doen

12%

Moeten de dorpen voor 100% zelf regelen

17%
Zie ook de volledige uitslag van de zomerenquête van DeDrontenaar.nl.

Verkiezingsbeloften

De politieke partijen reageerden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 op de stelling:
De gemeente houdt hoe dan ook de buitenzwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant open, met of zonder burgerparticipatie.

CDA - eens

De Abelen in Swifterbant en De Alk in Biddinghuizen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpen. Naast de sportieve en recreatieve functie houden de zwembaden zowel ouderen als jongeren in de dorpen gezond en in beweging.

D66 - eens

De actieve betrokkenheid van inwoners toont aan dat dit als een belangrijke voorziening van de dorpen wordt gezien. Die betrokkenheid willen wij als D66 graag ondersteunen door deze baden open te houden.

GroenLinks - eens

GroenLinks vindt een zwembad belangrijk voor Biddinghuizen en Swifterbant. Maar er moet wel genoeg gebruik van gemaakt worden. Bevoegd personeel, goede veiligheid en goede hygiëne zijn vereisten. Inzet van vrijwilligers alleen indien nodig.

ChristenUnie - eens

Goede voorzieningen dichtbij zijn erg belangrijk voor de omwonenden. Burgerparticipatie is voorwaarde. Je bent toch wel een beetje gek wanneer je een voorziening in de benen houdt die niet door de bewoners gedragen wordt!

Leefbaar Dronten - eens

Initiatieven moeten alle kans krijgen en gefaciliteerd worden door de gemeente zodat maximaal ingezet word op een plan dat voorziet in de behoefte van de inwoners. Zij hebben een belangrijke stem in dit proces, het gaat om hun leefomgeving.

PvdA - eens

Buitenzwembaden vinden wij een belangrijke voorziening voor de kernen Biddinghuizen en Swifterbant. We willen de kosten beheersbaar houden door burgerparticipatie, maar als dat niet mogelijk blijkt, dan mogen de inwoners daar niet de dupe van worden.

SP - eens

De zwembaden in de dorpen hebben een enorme waarde. Dorpsbewoners hebben hier zwemles gehad en er is een sociale functie. De gemeente moet zelf initiatief nemen en mogelijkheden zoeken. Openhouden van de zwembaden is voor de SP het uitgangspunt.

VVD - eens

Uiteraard wil de VVD Dronten dat de zwembaden openblijven! Wij zetten ons daarvoor elke dag in. Swifterbant en Biddinghuizen hebben betrokken inwoners en bedrijfsleven. Gezamenlijk de schouders eronder zetten versnelt en maakt (meer) mogelijk.