DeDrontenaar.nl

Zondag, 5 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

VIDEO | Wethouder onderkent problematiek studenten Dronten-noord: „Uit de hand gelopen”

Redactie: M.H.

BIDDINGHUIZEN - „Studenten niet in woonwijken huisvesten, maar in een grootschalig complex op de campus”, vindt volgens de zomerenquête van DeDrontenaar.nl 72% van de inwoners. „Studenten horen niet in woonwijken, dat vind ik wel heel ver gaan en dat is ook niet wat het college ambieert”, reageert wethouder Peter van Bergen.

„We hebben wel geconstateerd dat in een aantal wijken, bijvoorbeeld Dronten-noord, de situatie echt uit de hand is gelopen”, voegt de wethouder van Leefbaar Dronten eraan toe. Hij kondigt aan dat het college met een ‘passende aanpak’ gaat komen.

DeDrontenaar.nl sprak Van Bergen vrijdag bij de barbecue, waar het college van B en W ‘nieuwe verbindingen’ probeerde te leggen met de inwoners.

Dossier studentenhuisvesting

Zomerenquête

Studenten niet in woonwijken huisvesten, maar in een grootschalig complex op de campus

Helemaal eens

40%

Eens

32%

Neutraal

17%

Oneens

7%

Helemaal oneens

4%
Zie ook de volledige uitslag van de zomerenquête van DeDrontenaar.nl.

Verkiezingsbeloften

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 spraken de politieke partijen zich uit over de volgende steilling:
Om woonwijken te ontlasten moet Dronten een grootschalig wooncomplex voor studenten krijgen

Leefbaar Dronten – helemaal eens

Studenten komen hier om te studeren, studieresultaten worden optimaal als ze samen leren en wonen waarbij ze ook de verantwoordelijkheid naar hun omgeving leren nemen. Als Leefbaar Dronten kiezen wij voor een campus verbonden aan de studie.

D66 – helemaal eens

D66 heeft vorig jaar gepleit voor een Deltaplan studentenhuisvesting in de nabijheid van Aeres Hogeschool. Wij zien hierin kansen voor een combinatie van aantrekkelijk onderwijs, innovatieve bedrijfjes / start-ups, jongerenhuisvesting en spin-offs.

GroenLinks – helemaal eens

Huisvesten van studenten is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen en OFW. Liefst op grootschalige locaties bij de campus. Kleinschalige huisvesting in wijken kan onder strenge voorwaarden worden toegestaan.

SP – eens

Dronten moet sowieso meer betaalbare woningen bouwen. Een specifiek jongerencomplex is dan ook een goed idee, maar niet per definitie om de woonwijken te ontlasten.

ChristenUnie - eens

Meer gescheiden wonen zou goed zijn om elkaar geen overlast te bezorgen. Zeker voor de wijk Morinel/Oeverloper. Het zou tevens interessant zijn om generaties aan elkaar te verbinden door studentenbehuizing bij ouderen te organiseren.

CDA - eens

In 2017 zijn al nieuwe studentenwoningen gerealiseerd bij Aeres Hogeschool en Warmonderhof . Omdat het aantal studenten blijft toenemen is CDA vóórstander van het onderzoeken van verdere mogelijkheden om de druk op de woonwijken te ontlasten.

VVD – eens

De Aeres Hogeschool is hard gegroeid en dit is goed voor Dronten. Het levert innovatie, reuring en nieuwe inwoners. Dit mag uiteraard niet ten koste van de leefbaarheid van wijken gaan. Voor huisvesting is uitbreiding van de Aeres campus een optie.

PvdA – oneens

Sommige woonwijken zijn nu overbelast, daar voorlopig geen studentenhuisvesting. Naast de schoolcampus moet kleinschalige huisvesting in de wijken mogelijk zijn mits aan de beleidsregels wordt voldaan en er wordt gehandhaafd als dat niet zo is.