DeDrontenaar.nl

Woensdag, 5 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

VIDEO | Ketelhaven vraagt opnieuw aandacht voor windpark: „Dan zakt bij ons de broek af”

Redactie: M.H.

KETELHAVEN - Hans van Veen heeft gisteravond namens tweederde van de inwoners van Ketelhaven een petitie overhandigd aan burgemeester Ineke Bakker van de gemeente Dronten. De Vereniging van Eigenaren Ketelhaven blijft zich verzetten tegen de windmolens vlakbij het bungalowdorp.

De gemeenteraad besloot gisteravond een bezwaarschrift in te dienen tegen het zogenaamde ‘rijksinpassingsplan’ voor Windplan Groen. In die brief wordt aandacht gevraagd voor Ketelhaven en Biddinghuizen.

Teleurgesteld

Hans van Veen is blij met die zienswijze: „Maar we zijn teleurgesteld in het proces; het te laat betrekken van de burger. Nog steeds zijn veel bewoners niet goed geïnformeerd.”

De aandacht ging tijdens de behandeling in de gemeenteraad vooral over de verdeling van het geld, dat beschikbaar komt als de windparken zijn gerealiseerd. Volgens Hans van Veen gáát het daar niet om: „Dan zakt bij ons de broek af. Eerst moet er een goed inpassingsplan komen waar draagvlak voor is bij de bewoners.”

Windplan Groen