DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 15 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Verzet Landmaten tegen Rietwegplan is volgens voorzitter GroenLinks discriminatie

Verzet Landmaten tegen Rietwegplan is volgens voorzitter GroenLinks discriminatie
Foto: screenshot Twitter
Redactie: M.H.

DRONTEN - Voorzitter Simon Miske van de afdeling Dronten van GroenLinks heeft het verzet van bewoners van wijk De Landmaten tegen de plannen voor GroenRijk in een tweet omschreven als discriminatie. In een toelichting zegt hij op persoonlijke titel te twitteren en zich te baseren op een krantenartikel.

„En appartementen voor arbeidsmigranten zorgen voor geluidsoverlast, hinder, verkeersdrukte en waardevermindering van hun woning?? Discriminatie heet dat gewoon volgens mij!”, schreef Miske dinsdag op Twitter. De volgende dag verving hij die tweet na een telefoontje van DeDrontenaar.nl voor een mildere tekst.

Als u zegt dat buurtbewoners zich schuldig maken aan discriminatie, beweert u nogal wat. Wilt u dat toelichten?
Simon Miske: „Natuurlijk is het gevaarlijk om op basis van een krantenbericht iets te beoordelen. Maar als je beweert dat er allemaal overlast komt en woningen worden minder waard en je koppelt dat aan het feit dat het arbeidsmigranten zijn, dan is dat echt een vorm van discriminatie. Dan beoordeel je iemand op basis van afkomst.”

Je zou ook kunnen zeggen: 300 nieuwe overburen zorgen voor overlast, ongeacht wie het zijn. Maar u legt dus de link met arbeidsmigranten?
„Zo kwam het in ieder geval op mij over. En in dit artikel staat niet dat het om 300 mensen gaat. Als het alleen om aantallen mensen gaat, dan ligt het inderdaad anders.”

Gaat u een melding doen bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland of aangifte bij de politie?
„Nou, dat niet. Dan zou ik eerst wat meer moeten weten, zoals de exacte tekst van de handtekeningenactie.”

U bent sinds kort afdelingsvoorzitter van GroenLinks. Heeft uw constatering politieke consequenties?
„Ik ga niet over de inhoud, daar gaat de fractie over. Deze tweet is op persoonlijke titel en ik wil niet dat u in DeDrontenaar gaat zeggen: afdeling GroenLinks vindt…”

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter Paul Vermast geeft desgevraagd geen antwoord op de vraag of hij de handtekeningenactie discriminatie vindt. „De fractie is met zomerreces en we hebben het daar in fractieverband nog niet over gehad.”

Vermast zegt ‘de primaire zorg’ van de omwonenden te begrijpen. „Ik kan me voorstellen dat mensen moeten wennen aan het idee dat zoiets in de buurt kan komen. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat dit nog heel erg in de planningsfase zit.” Het gemeenteraadslid wijst erop dat er indertijd uit De Morinel soortgelijke geluiden klonken en dat hij sindsdien niets hoort over problemen.

Discriminatoire uiting

Gevraagd naar een reactie op de oorspronkelijke tweet van Simon Miske zegt Arja Kruis van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland: „Zeggen dat je tegen de huisvesting van studenten of arbeidsmigranten in jouw nabije woonomgeving bent valt onder de vrijheid van meningsuiting. Het draagt echter bij aan het versterken van beeldvorming en kan door vertegenwoordigers van deze beide groepen als zeer kwetsend worden ervaren. Noem het een discriminatoire uiting.”

„Wettelijk gezien (dus sec vanuit de discriminatiewetgeving) kan ik het niet als discriminatie beoordelen”, vervolgt Kruis, „Het verschil tussen een onnodig kwetsende uiting en wettelijke discriminatie is vaak lastig aan mensen uit te leggen.”

Nieuwe tekst

Simon Miske heeft zijn tweet inmiddels veranderd in: „Wordt hier nu een oorzakelijk verband gelegd tussen arbeidsmigranten en geluidsoverlast, hinder en waardevermindering van woningen? Dat zou toch discriminatie zijn? (of lees ik het verkeerd?)”

De tweet van dinsdag:

Aangepaste tweet van woensdag:

Locatie Rietweg

Oei oei, GroenLinks schuift op naar de extreemlinkse radicale hoek, welke elke vorm van vrije meningsuiting te kop in wil drukken. Volgens mij ligt het oorzakelijk verband in 4 gebouwen met 3 woonlagen, waarbij er inderdaad een beroep op de infrastructuur en leefmilieu zal worden gedaan. Net als bij een studentenflat. Ook tegen een mogelijk plan mag je protesteren, want zodra het bij de Gemeente Dronten een definitief plan is, dan is het al geen plan ter overleg meer maar een definitief plan ter uitvoering. Op de manier zoals deze man het populistisch compleet uit het verband trekt is gewoon eng. Zullen we over fractievoorzitter Vermast dan ook maar zeggen dat hij Swifterbanters discrimineert omdat hij vond dat Dronten-West teveel last kreeg van de vliegtuigen en de vliegroute daarom maar richting Swifterbant verplaatst moest worden?
B de beer | donderdag 16 juli 2020 08:58
Dat zou je kunnen zeggen over fractievoorzitter Vermast. Maar dat heb ik niet gevonden. We vinden als GroenLinks sowieso dat die luchthaven er niet moet komen (inmiddels: niet open moet gaan voor groot handelsverkeer). Dat is namelijk het beste voor Swifterbant, Dronten, Biddinghuizen én het klimaat!
Paul Vermast | donderdag 16 juli 2020 10:31