DeDrontenaar.nl

Donderdag, 16 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Verwondering over windhagen-motie D66: „U pakt meteen de kettingzaag”

Verwondering over windhagen-motie D66: „U pakt meteen de kettingzaag”
Rob van der Schans (D66)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) verwonderde zich donderdag over het voorstel van D66 over de erfsingels en windhagen in het buitengebied: „U schrapt met één pennenstreek de windhagen uit het beleid.”

D66 bepleitte het belang van beplanting in het agrarisch gebied. Bij de uitbreiding van een erf wil D66 dat er in ieder geval een erfsingel wordt aangebracht. En bij het verdwijnen van fruitteelt wil de fractie dat de windhaag in ieder geval wordt vervangen door een erfsingel.

Behoud windhagen

Dat laatste verbaasde de wethouder, omdat de gemeenteraad vier jaar geleden juist een motie heeft aangenomen. Daarin werd aangedrongen op het behoud van windhagen, die ooit bedoeld zijn voor de bescherming van de fruitteelt . Volgens Siepel wordt het beleid om ze te handhaven onderuitgehaald met het voorstel van D66.

Danieke van Baal (GroenLinks) was het op veel punten met D66 eens: „Maar absoluut niet met het verdwijnen van de windhagen.” Paul Gach (VVD) vond het hele voorstel overbodig, omdat het gemeentebestuur al heel druk is met de beplanting: „Deze motie voegt niets toe aan het bestaande beleid.”

Honderd erfsingels hersteld

In dat laatste kon Roelof Siepel zich vinden. Hij merkte op dat de afgelopen tien jaar de erfsingels bij honderd erven zijn hersteld. Met 37 andere locaties is de gemeente nog bezig. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuw beleid voor veehouderijen. Hij deed de toezegging om in oktober of november in gesprek te gaan met de gemeenteraad over de stand van zaken rond erfsingels en windhagen.

Die toezegging was voor de meerderheid van de gemeenteraad voldoende. Ondanks alle weerstand bracht Rob van der Schans (D66) zijn motie toch in stemming. Alleen SP en CDA steunden hem.