DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Veiligheidsmaatregelen voor scheepvaartverkeer tijdens bouw van sluis in Drontermeer

Veiligheidsmaatregelen voor scheepvaartverkeer tijdens bouw van sluis in Drontermeer
Tekening situatie Reevesluis
Foto: Rijkswaterstaat en provincie Overijssel
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het scheepvaartverkeer op het Drontermeer wordt vanaf 28 oktober door de schutsluis van de Reevesluis geleid. Dit is nodig omdat aannemerscombinatie Isala Delta die dag start met de bouw van de spuisluis.

De nieuwe spuisluis wordt gebouwd ten oosten van de schutsluis, op de plek waar nu de tijdelijke vaarweg ligt. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt er een torenkraan op het middeneiland geplaatst, waarmee het benodigde materiaal vanaf het bouwterrein over de schutsluis kan worden gehesen.

Veiligheid

Voor de veiligheid mag de scheepvaart alleen op vastgestelde tijden passeren. Tijdens de werkzaamheden staan de seinen standaard op dubbel rood en is het verboden door te varen. Tijdens de passeervensters vinden er geen werkzaamheden plaats en worden de seinen bediend voor de sluisbedienaar.

Aanvang: maandag 28 oktober 2019 00:00