Onderdeel van BrugMediaDagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente DrontenUPLOAD HIER
uw eigen nieuws
op onze nieuwssite!
<< Ga terug

Veel meer WW-uitkeringen in Dronten, onder andere door faillissement ziekenhuis

Veel meer WW-uitkeringen in Dronten, onder andere door faillissement ziekenhuis
De polikliniek van de MC Groep in Dronten.
Foto: ©maartenheijenk.nl

DRONTEN - Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen maand in de gemeente Dronten toegenomen van 641 naar 677, ofwel een stijging met 5,6%. Het aantal ligt nog wel een stuk lager dan een jaar geleden. Toen hadden 810 Drontenaren een WW-uitkering.

Persbericht UWV:

In Flevoland steeg in januari het aantal WW-uitkeringen met 6,4%. Seizoeneffecten zoals het aflopen van arbeidscontracten aan het einde van 2018 spelen daarbij een rol. Daarnaast levert de impact van het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland een ander beeld op van de WW-uitkeringen dan in de rest van Nederland.

In vergelijking met vorig jaar is er nog steeds sprake van een daling van het aantal WW-uitkeringen in Flevoland. Gemeenten en UWV werken nauw samen om tekorten aan personeel in de zorg te verkleinen. Tijdens de Week van Zorg en Welzijn kunnen werkzoekenden verschillende zorginstellingen uit de regio ontmoeten.

Stijging WW-uitkeringen

Eind januari 2019 verstrekte UWV 7.846 WW-uitkeringen in Flevoland. In januari nam het aantal WW-uitkeringen in de provincie ten opzichte van december toe met 470 (6,4%). Landelijk stegen de WW-uitkeringen met 6,2%. De grootste toename van uitkeringen deed zich voor bij uitzendbedrijven.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 12,7% oftewel 1.146 uitkeringen. In heel Nederland was de WW-daling 16,7%. Bij de overige industrie, de uitzendbedrijven en in het onderwijs was de procentuele daling van de WW-uitkeringen het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in januari 2019 in Flevoland 3,6%. Dit is iets hoger dan het landelijk WW-percentage (3,1%).

Krappe arbeidsmarkt

Het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden in de provincie Flevoland in de beroepsklasse zorg & welzijn blijft in januari vrijwel gelijk. De invloed van het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen speelt hierin een grote rol.

Desondanks ervaren werkgevers met behoefte aan personeel in deze beroepsklasse moeilijkheden bij de vervulling van hun vacatures. Zij hebben in de regio te maken met een krappe arbeidsmarkt.

In een jaar tijd is het aantal ontstane vacatures voor dit personeel, volgens de raming van UWV, toegenomen met 13% tot 1.800. In 2019 zal het aantal vacatures in de sector zorg & welzijn verder toenemen, volgens de recent verschenen notitie Verwachtingen voor 2019 van UWV.

Tekorten in de zorg

Voorbeelden van beroepen met een zeer krappe arbeidsmarkt zijn verzorgende IG, basisverpleegkundige en (gespecialiseerd) verpleegkundige. In Flevoland gaan 149 WW-uitkeringen naar werkzoekenden die in één van deze drie beroepen werk zoeken. Dit aantal is gestegen na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. In 2018 bleef dit aantal stabiel rond de 60 WW-uitkeringen.

Om de tekorten in de sector het hoofd te bieden is in 2018 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Actieprogramma Werken in de Zorg opgesteld. Werkgevers in de regio Flevoland hebben op veel plekken de handen ineen geslagen om te komen tot Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).

Zorg & welzijn in Flevoland

Op 7 februari hebben UWV, het WerkgeversServicepunt Flevoland, Zowelwerk en de gemeente Lelystad een informatie- en oriëntatiebijeenkomst over werken in de zorgsector georganiseerd. Het initiatief om ex-medewerkers die hun baan hebben verloren vanwege het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen te faciliteren in hun zoektocht naar een nieuwe baan heeft 112 geïnteresseerden en 20 werkgevers uit de zorgsector aangetrokken.

Daarop volgend sluit UWV als organisator aan bij het banenevenement ‘Vliegensvlugnaarwerk’ dat het Werkbedrijf Lelystad en Flevoland Werkt! organiseren in de nieuwe terminal van Lelystad Airport. Op donderdag 14 maart zijn 100 werkgevers uit alle sectoren met hun vacatures aanwezig. Onder hen ook weer veel werkgevers uit de regionale zorgsector. Tijdens deze landelijke Week van Zorg en Welzijn van 11 t/m 16 maart 2019, openen zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren om te laten zien wat werken in zorg & welzijn is.

Sinds januari 2018 zijn Zorggroep Almere, ROC van Flevoland, UWV en de gemeente Almere met een BBL-leerwerktraject verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) gestart. Gedurende 2 ½ jaar kunnen kandidaten met een bijstand- of WW-uitkering bij het MBO College Almere deze opleiding op niveau 3 volgen.

Door het succes van het traject starten in april de opleidingen Helpende niveau 2 en VIG niveau 3. In juni start de opleiding zorghulp niveau 1, waarbij kandidaten kennis kunnen maken met werken in de zorg. UWV brengt in maart 2019 weer een geactualiseerde factsheet zorg uit.

MC IJsselmeerziekenhuizenOp de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo