DeDrontenaar.nl

Maandag, 21 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

USRA vindt dat studenten in Dronten worden weggezet als niet-welkome doelgroep

USRA vindt dat studenten in Dronten worden weggezet als niet-welkome doelgroep
Foto: USRA
Redactie: M.H.

DRONTEN – Studentenvereniging USRA van de christelijke agrarische Aeres Hogeschool heeft zich gemengd in de discussie over studentenhuisvesting in de woonwijken in Dronten. In een reactie op een persbericht van GroenLinks schrijft USRA dat de fractie bewust polariseert: ,,De oplossing die GroenLinks aandraagt, is niet van deze tijd."

Persbericht USRA over studentenhuisvesting:

GroenLinks Dronten vindt dat studenten niet langer thuishoren in de dorpskernen van gemeente Dronten. Aeres Hogeschool moet volgens GroenLinks op haar eigen terrein voldoende huisvesting bieden aan haar studenten.

Studentenvereniging USRA vindt dat de GroenLinks Dronten bewust polariseert door studenten, maar ook buitenlandse arbeidsmigranten, weg te zetten als niet-welkome doelgroep die in een aparte enclave buiten de gemeenschap moet worden geplaatst.

In het verdomhoekje

,,De Hogeschool telt 1.800 studenten waarvan ruim 40% in Dronten woont. Wij ontkennen zeker niet dat er studentenhuizen zijn die tot overlast in de buurt leiden.

Maar in onze samenleving past het beter om de dialoog aan te gaan om samen tot de gewenste oplossing te komen in plaats van een grote groep inwoners van Dronten in het verdomhoekje te plaatsen en te bestempelen als notoire veroorzakers van overlast’’, stelt USRA-voorzitter Anouck Gaastra.

Toenemende vraag

Dronten is al bijna 50 jaar onlosmakelijk verbonden met de Aeres Hogeschool. De kwaliteit van de opleiding stimuleert een nog steeds groeiend aantal studenten om voor deze (internationale) HBO-opleiding in Dronten te kiezen. Daardoor is er een toenemende vraag naar studentenhuisvesting.

De Hogeschool kan een aanzienlijk deel van de studenten huisvesten op de campus. Daarnaast kent Dronten sinds jaar en dag studentenhuizen. Die zijn nodig om Dronten als HBO-locatie interessant te houden voor studenten van elders uit het land.

Eerder meer dan minder

,,Geen huisvesting betekent direct een afname van het aantal studenten’’, aldus Gaastra. Om een aantrekkelijke studentenomgeving te blijven, zijn volgens haar eerder meer dan minder studentenhuizen nodig. Toch lijkt het aantal studentenhuizen eerder af te nemen dan toe te nemen. Dat zal ertoe leiden dat minder studenten voor Dronten gaan kiezen.

Volgens Gaastra zijn Dronten en studenten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat studentenhuizen in woonwijken soms tot problemen leiden, is nooit anders geweest. ,,Maar in bijna alle situaties waarin studenten in woonwijken wonen, is er sprake van een goede relatie met omwonenden.

GroenLinks niet van deze tijd

Wij vinden het heel vervelend dat de discussie die de laatste weken oplaait, de kloof tussen de studenten en omwonenden groter maakt. De oplossing die GroenLinks aandraagt, is niet van deze tijd en is zeker niet de route die wij voor ogen hebben.

Wij willen stimuleren dat problemen in goed overleg opgelost worden en dat omwonenden, studenten en verhuurders van studentenhuizen samen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is in het verleden ook nooit anders geweest.’’

Enquête USRA

USRA behartigt de belangen van studenten van de Aeres Hogeschool. Om te peilen wat er onder studenten en inwoners van Dronten leeft, heeft de studentenvereniging eind augustus via haar website (www.usra.nl) een enquête uitgezet over studentenhuisvesting in Dronten. Zowel studenten als inwoners van Dronten hebben hieraan medewerking verleend.

,,De informatie die dit oplevert gaan we gebruiken om een passende oplossing voor alle partijen te vinden zodat studentenhuisvesting in de woonkern van Dronten mogelijk blijft’’, vertelt Gaastra.

In gesprek

Daarvoor is USRA in gesprek met verschillende instanties zoals de directie van de Aeres Hogeschool, het college B&W van gemeente Dronten en woningcorporatie OFW.

,,Wij bagatelliseren de problemen niet. Maar we moeten ook vaststellen dat slechts een klein deel van de studenten overlast verzorgt. Het overgrote deel een van de studenten levert een actieve bijdrage aan de dynamiek en leefbaarheid in Dronten. Dat mag niet verloren gaan’’, aldus Gaastra.

Dossier studentenhuisvesting