DeDrontenaar.nl

Donderdag, 4 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

USRA houdt enquête naar behoefte en overlast studentenhuizen in Dronten

USRA houdt enquête naar behoefte en overlast studentenhuizen in Dronten
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Studentenvereniging USRA heeft twee enquêtes over studentenhuisvesting in Dronten online gezet: eentje voor studenten en een voor omwonenden en andere inwoners van Dronten. Voorzitter Anouck Gaastra vertelt dat haar vereniging de behoefte en de overlast in beeld wil brengen.

Recent is bekend geworden dat de gemeente Dronten een vormfout heeft gemaakt. Daardoor moet de gemeente nogal wat studentenhuizen een vergunning verlenen die daar eigenlijk niet voor in aanmerking kwamen. Sindsdien is de studentenhuisvesting weer een actueel onderwerp in Dronten.

Handig om te weten

Gevraagd naar de reden van de online enquête zegt Anouck Gaastra: ,,Er zijn wat studentenhuizen opgeheven. Daarnaast wordt de studentenhuisvesting op dit moment door de gemeente meegenomen in de woonvisie. Verder is de campus vol en groeit het aantal studenten.”

Volgens de voorzitter is de school zelf bezig met een aanvraag bij de gemeente voor een uitbreiding van de campus: ,,In die situatie is het wel handig om te weten wat de behoeften van de studenten zijn.”

Invloed op Dronten

USRA wil ook ook van omwonenden weten welke invloeden de studenten hebben op Dronten.: ,,Soms hoor je daarover klachten, anderen zijn positief. Wij willen dat nu eens inventariseren: waar staan we nu, hoe kijken studenten naar de huisvesting in Dronten en hoe kijken de inwoners naar de studenten?”

Gaastra wil vooral duidelijkheid schetsen, ook richting gemeente Dronten: ,,Als er bepaalde behoeftes zijn, kunnen we kijken of wij daarin als studentenvereniging actie kunnen ondernemen.”

Ontevreden

Behalve USRA is de christelijke hogeschool ook zelf bezig met een onderzoek naar de studentehuisvesting. De school verwijst daarbij naar een andere enquête dan die van USRA: de Nationale Studentenenquête (NSE). Daaruit blijkt dat de tevredenheid over de studentenhuisvesting in Dronten afneemt en in 2016 zelfs onder het landelijke gemiddelde ligt.

De Aeres Groep doet een verkenning naar welke marktpartijen geïnteresseerd zijn om studentenhuisvesting in Dronten zelf en/of op de Drieslag (campus) te realiseren. De informatie die de school daarbij vergaart, wordt gebruikt bij de verdere besluitvorming over de haalbaarheid van studentenhuisvesting en de aanbesteding daarvan.

Enquête USRA

Links naar de online enquêtes van USRA: