DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 19 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Urenlang debat brengt komst van Lidl naar Dronten-west ietsiepietsie dichterbij

Urenlang debat brengt komst van Lidl naar Dronten-west ietsiepietsie dichterbij
Ferdinand Zomerman (CDA)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Eigenlijk wil iedereen maar één ding weten: komt er nu wel of niet een Lidl in Dronten-west? De politiek in Dronten is nog steeds niet in staat om daar een zonneklaar antwoord op te geven. Ook gisteravond werd er in de gemeenteraad weer uren over gedebatteerd, zonder tot de kern van de zaak te komen. Na een ellenlang debat over formele en procedurele kwesties is de komst van de Lidl slechts een heel ietsiepietsie dichterbij gekomen.

Het zoveelste Lidl-debat werd gisteravond afgetrapt door Suzanne Stoop (PvdA) met de woorden: „Waar gaat de discussie de hele tijd over? Waarom begrijpen we elkaar niet of willen we elkaar niet begrijpen?”

Twee uur en 52 minuten later werd de discussie afgesloten. In de tussentijd werden de onduidelijkheid en het onderlinge onbegrip alleen maar groter.

B en W positief

Het gemeentebestuur heeft onder leiding van wethouder Irene Korting (VVD) een winkelvisie geschreven. Daarin heeft ze de komst van de Lidl aangekondigd. In het bijbehorende voorstel staat over de Lidl: „Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het initiatief.”

Over de winkelvisie is iedereen in de gemeenteraad het wel eens. Het betekent dat de gemeente in overleg met de winkeliers en andere betrokkenen aan de slag kan om voor ieder winkelcentrum een actieplan te maken. Daarin moet komen te staan hoe de winkelcentra vitaal kunnen worden gehouden. Al die plannen moeten in december op tafel liggen.

Kritische vragen

Waar de partijen het niet over eens zijn is de Lidl. En dan gaat het nog niet eens over wel of geen Lidl. Nee, het gaat over de vraag: als we instemmen met de winkelvisie, stemmen we dan ook in met de Lidl? Vooral Suzanne Stoop (PvdA) en Ferdinand Zomerman (CDA) stelden daar kritische vragen over.

De beide kritikasters vinden de wethouder ‘halsstarrig’. „Ik heb heel veel moeite om te geloven dat er geen verband is tussen deze retailvisie en de mogelijke komst van de Lidl naar Dronten-west”, zei Stoop. „Als je de Lidl als uitgangspunt opneemt in de retailvisie, moet je ‘m ook uitwerken”, vond Zomerman, „Anders kun je ‘m er net zo goed uithalen.”

Verregaande afspraken

Wethouder Korting liet er geen twijfel over bestaan dat zij vóór de komst van de Lidl is, maar zei meteen dat de gemeenteraad er dit voorjaar nog een beslissing over mag nemen als het bestemmingsplan wordt besproken. Tegelijkertijd vindt zij dat het van struisvogelpolitiek zou getuigen om de Lidl niet op te nemen in de retailvisie: „Er zijn verregaande afspraken, de raad heeft erover besloten, het college heeft erover besloten.”

In juni is het zover. Dan gaat de raad zich buigen over het bestemmingsplan. Welke argumenten dan precies wel en niet op tafel mogen komen, bleef gisteren onduidelijk.

De wethouder stelt dat er dan alleen over ruimtelijke ordening kan worden gepraat. Ferdinand Zomerman wil uitgezocht hebben in hoeverre er dan ook economische motieven mogen worden meegewogen.

Voldongen feit

Roelof Siepel (ChristenUnie) denkt dat het CDA zich geen illusies moet maken over het debat in juni: „De Lidl is door de reeds ingezette procedure een min of meer voldongen feit.” Paul Vermast (GroenLinks) plaatste daar weer zijn vraagtekens bij: „Als dat zo is, moet ik vaststellen dat het college ons in het verleden altijd iets anders heeft voorgehouden.”

Cees Hermus haalde zijn schouders op over alle commotie: „Wij denken dat je concurrentie niet kunt tegenhouden.” Volgens Leefbaar Dronten moeten ondernemers zelf maar plannen maken om de concurrentie aan te gaan.

Salomonsoordeel

De meerderheid van de raad velde uiteindelijk een Salomonsoordeel over de winkelvisie. Zij besloten niet in te stemmen met de visie, maar ‘m voor kennisgeving aan te nemen.

Wat precies de gevolgen zijn van dat besluit voor de Lidl, wordt pas in juni duidelijk.

Wordt vervolgd.

Nota detailhandel gemeente Dronten