DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 7 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Uitval in voortgezet onderwijs in Dronten hoger dan landelijk, vooral door het AZC

Uitval in voortgezet onderwijs in Dronten hoger dan landelijk, vooral door het AZC
Asielzoekerscentrum Dronten.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De uitval in het voortgezet onderwijs is in Dronten hoger dan het landelijke percentage, constateert het gemeentebestuur: „Dit wordt veroorzaakt door de jongeren die op het AZC onderwijs volgen in de internationale schakelklas van het Almere College.”

Over het schooljaar 2017/'18 heeft 2,3% van alle Drontense jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar de school verlaten zonder diploma. Voor wat betreft de AZC-bewoners had dit te maken met verhuizingen als gevolg van de asielprocedure of de overstap van een schakelklas naar een reguliere school.

Behalve de AZC-bewoners draagt de groep jongeren die via het voortgezet speciaal onderwijs doorstromen naar het MBO bij aan het hogere uitvalpercentage, schrijven B en W in antwoord op een vraag van het CDA.