DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 11 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Uitsterfconstructie voor De Noord: Winkels moeten naar Business Zone Delta

Redactie: M.H.

DRONTEN - Ontwikkelingen buiten het centrum die afbreuk doen aan winkelcentrum Suydersee zijn in principe niet toegestaan, vinden B en W. En de grotere winkels buiten het centrum moeten niet aan De Noord, maar in de Business Zone Delta, zo meldt de retailvisie van het gemeentebestuur.

„De gemeente Dronten heeft een zeer ruim winkelaanbod binnen het thema ‘in en om het huis’, zoals woonzaken, doe-het-zelf en tuincentra. Met name detailhandel in wonen ligt bijna een derde hoger dan het gemiddelde in Nederland”, meldt de visie, „Het aanbod is sterk verspreid. Een duidelijke concentratie ontbreekt momenteel.”

Forse leegstand

Volgens het gemeentebestuur zijn veel van deze zaken opgezet voor de regio: „Maar een ambitie voor regionaal verzorgend aanbod is niet langer haalbaar. Dit blijkt ook uit de forse leegstand.”

B en W komen tot de conclusie dat de locatie Business Zone Delta (Rivierendreef en omgeving) de meest kansrijke locatie is voor deze zogenaamde ‘perifere detailhandel’.

Uitsterfconstructie

Met het oog daarop heeft de gemeente ingezet op een uitsterfconstructie voor detailhandel aan met name de westzijde van De Noord, ofwel de zijde van Leen Bakker, Praxis, Bol, It's Kringloop, OFW en Wouda.

„In de visie op het Hanzekwartier is aangegeven dat de westzijde van De Noord op termijn moet transformeren naar een gebied met een menging van kantoren, kleinschalige voorzieningen en wonen als aantrekkelijke entree naar Dronten-centrum.”

Nota detailhandel gemeente Dronten