DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Triade Vitree (coronamaatregelen)

Triade Vitree  (coronamaatregelen)
Redactie: M.H.

Zorgorganisatie Triade Vitree: De zorg moet doorgaan

De zorg aan onze cliënten moet doorgaan nu het coronavirus ook ons werkgebied heeft bereikt. Triade Vitree doet daar alles aan. We volgen nauwgezet de landelijke richtlijnen en maatregelen. Direct na het uitbreken van het virus stelde Triade Vitree een crisisteam samen. Afien Spreen en Paul van der Linden hebben als raad van bestuur de leiding. Er zijn daarnaast operationele teams ingesteld die alle maatregelen op maat in de verschillende regio’s uitwerken. Het belangrijkste is dat we zowel onze jeugdhulp van Vitree als de ondersteuning van Triade aan volwassen cliënten zo goed mogelijk door laten gaan.

Update: 16 maart, 16.30 uur

Het CrisisRegieTeam (CRT) van Triade Vitree heeft dit weekend nieuwe maatregelen genomen. Dit mede in aansluiting op de landelijke persconferentie 15 maart, 17.30u. De maatregelen gaan in op 17 maart en gelden vooralsnog tot 6 april.

Wij sluiten tijdelijk

  • Dagbestedingslocaties en activiteitencentra voor volwassenen, inclusief onze horecagelegenheden
  • Jeugdhulp vormen in het (speciaal) onderwijs
  • Kinderbehandelcentra

Met extra alertheid voor besmetting gaat door

  • 24-uurs jeugdzorg voorzieningen, inclusief pleegzorg en gezinshuizen
  • Onze woonlocaties voor volwassenen
  • Alle ambulante vormen van hulp, voor zowel volwassenen als jeugd, inclusief therapie en ouderschapsbemiddeling.

De eerder genomen maatregelen blijven ook van kracht. Zoals de alertheid op extra hygiëne, extra inzet van schoonmaak op onze locaties en de oproep voor medewerkers om bij milde griepachtige klachten zo mogelijk vanuit huis te werken. Ook vergaderen we alleen als het strikt noodzakelijk is.

Bij alle maatregelen blijven we steeds zoeken naar zoveel mogelijk maatwerkoplossingen voor onze cliënten. Wat kan er wel, wat kan er anders? Van dag tot dag beoordelen we of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Daar zetten onze medewerkers zich met alle creativiteit voor in. De zorg moet doorgaan.

Via onze websites en social media informeren we eenieder zo goed mogelijk. Onze cliënten en hun ouders/familie worden via hun eigen begeleiders geïnformeerd. Medewerkers krijgen iedere dag via onze interne kanalen een update.

Overzicht coronamaatregelen