DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 11 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Toch nog geen oplossing in windmolenruzie tussen Dronten en Lelystad

Toch nog geen oplossing in windmolenruzie tussen Dronten en Lelystad
Foto: Regioplan Windenergie.
Redactie: M.H.

DRONTEN - Gedeputeerde Arie Stuivenberg liep voor de muziek uit, toen hij DeDrontenaar.nl zaterdag vertelde dat een rij windmolens in het Rivierduingebied naar de gemeente Lelystad is verplaatst. De gedeputeerde zei dat het geschil tussen de gemeenten Dronten en Lelystad in der minne was geschikt. Nu komt hij terug op die uitspraak.

,,Op ambtelijk niveau was er inderdaad overeenstemming, maar bestuurlijk is er nog geen consensus’’, zei de heer Stuivenberg gisteren in een gesprek met deze krant.

Het geschil tussen de gemeenten Dronten en Lelystad betreft het aantal windmolens dat in het nieuwe regioplan op Lelystadse bodem komt te staan. In hun plan willen de provincie en drie gemeenten (Zeewolde doet ook mee) het aantal windmolens terugbrengen van 600 naar 300. Oude windmolens moeten worden gesaneerd en er moeten meer rendabele molens voor terugkomen.

Lelystad is de dupe

Lelystad krijgt in dat regioplan relatief weinig windmolens en dat kost die gemeente veel geld, onder andere door misgelopen OZB. Op ambtelijk niveau is daarom voorgesteld een rij windmolens in het Rivierduingebied aan Lelystad toe te kennen in plaats van aan Dronten. De gemeentebestuurders zijn het daar echter nog niet over eens. Zo stelt de gemeente Dronten dat zij op haar beurt al allerlei beperkingen moet slikken door de uitbreiding van Vliegveld Lelystad.

Komende donderdag gaan de bestuurders rond de tafel zitten. Arie Stuivenberg hoopt dat Lelystad en Dronten er dan uit komen. Tegelijkertijd stelt hij dat er eigenlijk op dit moment nog helemaal geen besluit hoeft te worden genomen over de exacte locatie van de windmolens in het Rivierduingebied. 

Het regioplan geeft namelijk alleen een grijze strook aan, waarin de molens geplaatst kunnen worden (zie tekening). Arie Stuivenberg: ,,Het moet in de praktijk nog blijken waar de aanvragers de molens willen plaatsen. Ongeacht of je ze nu in Dronten of in Lelystad plaatst, het past in beide gevallen in het regioplan.’’

Energieneutraal

Los van de discussie over de financiën wil Lelystad ook graag extra windmolens, omdat die gemeente ernaar streeft om in 2025 energieneutraal te zijn. Arie Stuivenberg wil af van die discussie per gemeente: ,,De hele provincie Flevoland is straks energieneutraal. Als heel Flevoland energieneutraal is, dan is Lelystad toch ook energieneutraal? En Dronten toch ook?’’

Het regioplan ligt momenteel ter inzage en het moet nog worden vastgesteld door de drie gemeenteraden en Provinciale Staten. Zaterdag werd er in het gemeentehuis in Dronten een markt gehouden, waar belangstellenden informatie kregen over het plan.