DeDrontenaar.nl

Woensdag, 23 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Subsidie van 29.000 euro voor weidevogels bij Swifterbant

Subsidie van 29.000 euro voor weidevogels bij Swifterbant
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om voor 2016/’17 van 29.000 euro te geven voor beheer voor weidevogels in het Rivierduingebied bij Swifterbant en Lelystad.

Het subsidiebedrag is een maximum. Het wordt uitbetaald aan het Flevolands Agrarisch Collectief. Dit collectief is in januari opgericht vanwege het vernieuwde agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland.

Het Flevolands Agrarisch Collectie is ontstaan uit zes samenwerkende agrarische natuurverenigingen, waaronder ook de natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied. Voorzitter van het collectief is Coby Dekker.